• Puolustusvoimat

Veera Mäkitalo kiinnostui intissä Puolustusvoimien luontosuhteesta – syntyi gradu Puolustusvoimien Instagram-kuvista

Turun yliopistosta valmistunut Mäkitalo tutki Puolustusvoimien Instagram-kuvia vuosilta 2016–2018.

Karl-Jakob Sederholm/Puolustusvoimat

Puolustusvoimien harjoitukset voivat sijoittua upeisiinkin maisemiin, mutta usein kuvissa huomio keskittyy muuhun kuin maisemaan. Tämä kuva on siksi poikkeuksellinen, että katse kiinnittyy helposti maisemaan, vaikka kuvassa on myös harjoitustoimintaa.

Puolustusvoimilla on tapana harjoitella säällä kuin säällä, mutta kun Veera Mäkitalo työsti maisemantutkimuksen pro gradua Puolustusvoimien Instagram-tilin valokuvista, teki hän erikoisen havainnon: kuvissa ei ikinä sada.

– Kuvissa toistuu pitkälti samanlainen värimaailma, harmaan sävyjä ja vihreää. Kovin kirkkaita värejä tai esimerkiksi punaista ei juuri näy. Kuvat ovat aika saman tyylisiä. Pääsääntöisesti kuvissa on lumeton aikakausi, eikä niissä tosiaan koskaan sada, Mäkitalo sanoo.

Kesällä 2020 filosofian maisteriksi Turun yliopistosta valmistunut Mäkitalo tutki Puolustusvoimien virallisen Instagram-tilin kuvia vuosilta 2016–2018. Gradu julkaistiin otsikolla Maisema Puolustusvoimien valokuvissa: Puolustusvoimien Instagram-tilin maisemakuva.

 

Mäkitalo suoritti vapaaehtoisen asepalveluksen vuonna 2010 ja kiinnostui jo tuolloin Puolustusvoimien luontosuhteesta. Hän kertoo kiinnittäneensä huomiota palveluksen aikana siihen, että Puolustusvoimien harjoitusalueiden keskelläkin voi sijaita luonnonsuojelualueita.

Harjoitusmaastot voivat koostua upeista luontomaisemista, mutta Puolustusvoimien kuvia tutkittaessa maisemantutkimuksen näkökulmasta haasteena oli muun muassa se, että katse yleensä kiinnittyy johonkin muuhun kuten kalustoon tai henkilöihin. Kuvia analysoidessa piti osata nähdä myös toiminnan taakse.

Maisema esimerkiksi panssarivaunun taustalla voi antaa kuvalle aivan erilaisia merkityksiä. Mäkitalon mukaan kuvissa korostuu metsä harjoitusmaastona, eikä niin paljon kaupunkiympäristö, vaikka rakennetunkin alueen roolia sodankäynnissä pidetään tänä päivänä merkittävänä.

– Kun panssarivaunu kuvataan metsässä, se antaa olon harjoituksessa olemisesta ja siitä, että mahdollisesti mennään ampumaan. Jos se on rakennetun ympäristön kuvassa, mielikuva ohjautuu helposti esimerkiksi paraatiin tai esittelytilaisuuteen. Kuvilla ehkä halutaan vahvistaa mielikuvaa, että taistelu tapahtuisi metsässä.

Jos taas panssarivaunun taustalla ei ole mitään erityistä maisemaa vaan esimerkiksi pelkkä hallin seinä, ei mieli rakenna samanlaista kontekstia kuin metsässä kuvatusta vaunusta.

 

Mäkitalo havaitsi myös, ettei kuvissa näytetä kovin paljon tavallista kasarmielämää tai varusmiesten vapaa-ajan viettoa.

– Voi olla, että näiden aiheiden esittämiselle on tarkoituksella jokin eri kanava kuin Puolustusvoimien Instagram-tili, vaikkapa Snapchatista löytyvä Inttielämää. Instagram-kuvissa sen sijaan korostuivat hieman yllättäen soittokuntatoiminta sekä laivat.

Musiikkia voidaan pitää helposti lähestyttävänä. Varusmiessoittokunnan kuvaamisella eri puolilla Suomea voidaan näyttää, että Puolustusvoimat on kansan parissa aivan tavallisissakin paikoissa. Laivojen taas voidaan ajatella olevan myös suorituskykyjen esittelemistä, Mäkitalo arvioi.

Kokonaisuutena Mäkitalo arvioi Puolustusvoimien virallisen tilin Instagram-kuvaston olevan hyvin homogeenista.

– Jos siihen on pyritty, Puolustusvoimat on onnistunut siinä hyvin. Vaikka kuvaajia on paljon, näissä kuvissa harvoin kuitenkaan näkyy kuvaajan oma persoona. Koko kuvastosta poikkeavia kuvia on harvoin.

Puolustusvoimien virallisen tilin lisäksi organisaation sisältä löytyy muitakin Instagram-tilejä. Esimerkiksi kaikilla puolustushaaroilla on nykyään omat Instagram-tilinsä, joilla voi olla kovinkin erilaista kuvasisältöä. Mäkitalon gradussa analysoitiin ainoastaan Puolustusvoimien virallista Instagram-tiliä, ja esimerkiksi Maavoimien tili perustettiin vasta tänä vuonna.

Tässä artikkelissa käytetty kuva onkin julkaistu tänä vuonna Maavoimien Instagram-tilillä.