• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Verkkokoulutuksesta tukea sodan ajan tehtävään

Riku Hintukainen ja Katriina Pietilä osallistuivat MPK:n etäopetukseen. ”Toivon jatkoa eri aiheista”, Pietilä sanoo.

Ossi Hietala

Pelkästään itseopiskelua sisältäville MPK:n kursseille on osallistunut noin 1 800 suomalaista tänä vuonna.

Noin 3 000 suomalaista on osallistunut tänä vuonna Maanpuolustuskoulutus MPK:n verkkokoulutukseen. Heistä noin 1 800 oli elokuun alkuun mennessä osallistunut pelkkää itseopiskelua sisältäville kursseille, 900 webinaareihin ja 300 monimuoto-opintoihin, joiden ohjelmasta osa on toteutettu verkossa.

Riku Hintukainen ja Katriina Pietilä osallistuivat verkossa Kulunvalvontapaikka poliisin virka-apuna -kurssille. Hintukainen kertoo kurssin sisältäneen laaja-alaista perehdytystä aiheeseen ja muun muassa viranomaisverkon (virve) koulutusta simulaattorin avulla sekä Väyläviraston tieturvakoulutusta MPK:n omien aiheiden lisäksi.

– Kurssi ylitti odotukseni. Tässä onnistuttiin hyödyntämään etäopetuksen tarjoamia etuja kuten videoluentoa ja selaimessa toimivaa simulaattoria, Hintukainen sanoo.

Syy osallistua kurssille oli Hintukaisen mukaan Puolustusvoimien tarve. Kurssia oli suositeltu hänelle vahvasti.

Simulaattori saa Hintukaiselta kehuja.

– Virve oli minulle ennestään tuttu, mutta kun jokainen harjoittelee sen käyttöä simulaattorilla, siihen pitää todella keskittyä. Lähiopetuksessahan laitteita ei aina ole jakaa kaikille, joten se saattaa mennä siihen, että yksi tekee ja muut katsovat.

Verkko-opetuksen hyvinä puolina Hintukainen näkee esimerkiksi sen, että aikataulut ovat joustavia ja koulutettavan ei tarvitse lähteä kotoaan kauas.

– Tietenkään kaikkia opetusaiheita ei voi viedä verkkoon, mutta kyllä tämä minulle oli silmiä avaava kokemus, mitä kaikkea voi tehdä jopa paremmin, kun vain tahtoa löytyy.

 

Katriina Pietilä kertoo kuulleensa MPK:n verkkokoulutuksista reserviläistutuiltaan Whatsapp-ryhmässä, jossa jaetaan mielenkiintoisia kursseja. Virka-apu-kurssista hän luki PVMoodlesta, jossa sitä suositeltiin hänen Maakuntakomppaniansa jäsenille.

– Kurssi tuki tehtäviämme Maakuntakomppaniassa. Samalla sain Tieturva 1 -kurssin suoritettua, mistä voi olla hyötyä siviilityössäni rautatiealan turvallisuusyhtiössä, Pietilä kertoo.

Vaikka Pietilällä on ollut työ- ja opiskelukiireitä, hän koki MPK:n verkkokurssille osallistumisen mukavaksi. Pietilä osallistui samaan aikaan myös ammattikorkeakoulun verkkokurssille.

– Jos aihe sopii tällaiseen teoreettisen puolen tarkasteluun, hyvin toteutettuna verkkokurssi voi olla jopa parempi kuin lähikoulutus. Uskon, että ilman muuta verkkokoulutukselle on kysyntää ja toivon jatkoa eri aiheista.

 

MPK:n erikoissuunnittelija Olli Parkkinen näkee tärkeäksi kehittää MPK:n koulutusta siten, että monimuoto-opetusta tarjottaisiin enemmän.

– Perinteiseen lähiopetukseen tulisi saada tehostusta siten, että kurssin materiaaleja opiskeltaisiin etukäteen verkossa ja viikonlopun lähiopetusjakso käytettäisiin enemmän teorian syventämiseen käytännössä. Tämä on keskeinen muutos MPK:ssa tällä hetkellä, Parkkinen sanoo.

Koronapandemia vauhditti keväällä erityisesti sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen verkko-opintojen lisäämistä. Ensi vuonna MPK pyrkii tarjoamaan lisää verkko-opintoja myös muussa koulutuksessaan.

Kolme keskeistä itseopiskelukurssia ovat tänä vuonna olleet Taktiikan kieli, Sotilaspedagogiikan kurssi sekä Sotilasjohtamisen teoriaopinnot. Kaikki kolme ovat avoinna vuoden loppuun saakka, ja jokaisesta myönnetään kurssin hyväksytysti suorittaneille reserviläisille yksi rinnasteinen kertausharjoituspäivä.

Parkkisen päällimmäisenä viestinä reserviläisille on, että jokaisen sodan ajan sijoituksen saaneen tulisi miettiä, miten voisi kehittää osaamista ja palvella yhteiskuntaa kriisitilanteessa.

– Hakeutukaa suuntiin, jotka teitä kiinnostavat, jolloin motivaatio ja halu kehittyä ovat korkealla. Ottakaa myös rohkeasti yhteyttä oman MPK:n piirin valmiuspäällikköön, jonka kanssa voi suunnitella, mihin tehtävään voisitte suuntautua.

 

MPK:n kurssitarjonta löytyy osoitteesta https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri