• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Viisikymppiä per veteraani

Jos veteraanijärjestöjen rahat jaettaisiin, jokainen veteraani saisi noin 50 euroa.

Veteraaneja on yhä elossa noin 24 000.

Veteraaniliitot kertoivat torstaina
varallisuustilanteistaan. Jos veteraaniliitot olisivat lopettaneet toimintansa
tämän vuoden alussa ja varat olisi jaettu järjestöjen veteraanijäsenille, olisi
kukin veteraani saanut noin 50 euroa.

Veteraanijärjestöjen varainhankinnan päällikkö Pia Mikkosen mukaan summat on hyvä suhteuttaa
siihen, mitä niillä saa.

– Veteraanijärjestöillä olisi rahaa yhteen jokaisen
jäsenensä edestakaiseen terveyskeskusmatkaan taksilla, kun Kelan
matkakorvauksen omavastuuosuus on ensi vuonna 50 euroa, Mikkonen toteaa
liittojen yhteistiedotteessa.

Jos Suomen Sotaveteraaniliitto ry olisi lopettanut toimintansa ja sen varat olisi jaettu sen jäsenille, olisi jokainen jäsen saanut noin 44 euroa. Rintamaveteraaniliiton jäsenet puolestaan olisivat saaneet noin 60 euroa ja Kaatuneitten Omaisten Liiton jäsenet noin 95 euroa. Keskiarvoon ei ei ole laskettu Sotainvalidien Veljesliiton rahoja, sillä ne on tarkoitettu sodassa invalidisoituneille. Jos Sotainvalidien Veljesliitto olisi lopettanut toimintansa vuoden alussa ja varat olisi jaettu sotainvalidijäsenille, niin kukin jäsen olisi saanut 1 862 euroa.

Arjen pyörittämiseen

Veteraanijärjestöjen keräämä raha käytetään arkisiin
tarpeisiin.

– Veteraanit eivät esimerkiksi saa silmälasien hankintaan
julkista tukea. Monitehosilmälasien hinnat liikkuvat useissa sadoissa euroissa.
Monet pienituloiset veteraanit jättävät lääkkeitään ottamatta, sillä rahaa ei
ole tarpeeksi monien lääkkeiden hankintaan, Mikkonen havainnollistaa

Mikkosen mukaan suomalaisen veteraanin eläke on pienimillän
hieman yli 1000 euroa. Tiukimmalla ovat yksinasuvat.

Tällä hetkellä Suomessa on 24 000 veteraania. Heidän
keski-ikä on jo yli 90 vuotta. Veteraaneja arvioidaan olevan vuonna 2020 vielä
6700 henkeä ja vuonna 2025 1200 henkeä.

Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen sotaveteraaniliitto ja
Rintamaveteraaniliitto sekä Kaatuneitten Omaisten Liitto hankkivat kaikki
yhdessä varoja Sotiemme Veteraanit – keräyksellä.