• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Yhä useampi reserviupseeri Naton kannalla

RUL:n jäsenistä 64,4 prosenttia kannattaa Natoon liittymistä.

Istock

Naton kannatus on kasvussa.

Nato-jäsenyyden suosio on kasvanut Reserviupseeriliiton jäsenien keskuudessa. Tuoreen kyselyn mukaan RUL:n jäsenistä Nato-jäsenyyden kannnalla on 64,4 prosenttia vastaajista. Jäsenyyttä vastustaa 21,5 prosenttia ja kannastaan epävarmoja on 14,2 prosenttia.

Kyselyn tietojen kerääminen aloitettiin keskiviikkona 16.2. ja vastausaika päättyi 28.2. Valtaosa 4617 vastauksesta annettiin ennen kuin Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan.

– Venäjän uhkausten ja sotatoimien vaikutukset näkyvät varmasti Nato-jäsenyyden kannatuksen kasvussa, Reserviupseerit ovat kuitenkin jatkuvasti kannattaneet Nato-jäsenyyttä merkittävästi muuta väestöä enemmän. Tämä selittynee pitkälti reserviupseereiden saamalla sotilaskoulutuksella sekä jäsenten kiinnostuksella turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin, liiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä sanoo.

Alueellisesti Nato-jäsenyys saa eniten kannatusta Uudellamaalla, jossa 69,5 prosenttia on Naton kannalta. Pienimmät lukemat löytyvät Etelä- ja Pohjois-Karjalasta, joissa kummassakin Naton kannatuslukema on 54,1 prosenttia.

Viime vuonna tehdyssä kyselyssä liittymistä nopeasti tai lähivuosina kannatti 52,8 prosenttia. Vuonna 2020 vastaava luku oli 44,3 prosenttia.