• Puolustusvoimat

Yhteismajoituskokeilu voidaan toteuttaa – suihkut ja vessat pysyvät erillisinä miehille ja naisille

Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi peruuttaa koska vain ilman perusteluja.

Puolustusvoimat

Alokkaita astumassa palvelukseen. Yhteismajoituskokeilu koskee vain majoitusta kasarmeilla. Arkistokuva.

Puolustusministeriö antoi tiistaina asetuksen, jonka mukaan
yhteismajoituskokeilu voidaan käynnistää ja toteuttaa vuosina 2020 ja 2021. Pääesikunnan
harkinnan mukaan kokeiluun voitaisiin ottaa mukaan joukko-osastoja kaikista
puolustushaaroista.

Kokeilun aikana varusmiespalvelusta suorittavat ja yhteismajoitukseen
suostuvat miehet ja naiset voidaan majoittaa samoihin tiloihin kaikilla
koulutusjaksoilla.

Kokeilu koskisi ainoastaan majoittumista kasarmilla. Suihkut
ja vessat ovat edelleen erilliset miehille ja naisille. Tavoitteena on
majoittaa yhteistupiin yhtä paljon miehiä ja naisia.

Kokeilun aikana
seurataan vaikutuksia palveluksessa olevien toimintakykyyn, ryhmäkiinteyteen,
palveluksen sujuvuuteen, tilojen käyttöön sekä tiedonkulkuun.   

Vaikka kokeiluun osallistuva olisi aiemmin suostunut olemaan
kokeilussa mukana, on hänellä oikeus peruuttaa suostumus koska vain ilman
perusteluja.

Puolustusministeriön mukaan yhteistuvissa olevien varusmiesten henkilökohtainen
koskemattomuus, turvallisuus ja hyvinvointi varmistetaan kouluttamalla
varusmiehille yhteismajoitusta koskevat säännöt, valvomalla
majoitusjärjestelyjä sekä mahdollistamalla vaatteiden vaihto muualla kuin
tuvassa.

Asetus tulee voimaan 1.4.2020.