• Vapaaehtoinen maanpuolustus

CISOR:n puheenjohtajuus siirtyi Suomelle

Eurooppalaisia reservin aliupseereja yhdistävän järjestön puheenjohtaja Ilpo Pohjola tahtoo tuoda esille kansainvälisten harjoitusten ja kilpailujen mahdollisuuksia.

CISOR

Puheenjohtajuuden vaihtotilaisuus oli Sloveniassa kesäkuussa.

Kansainvälisen CISOR-järjestön puheenjohtajuus siirtyi
kesäkuussa kahdeksi vuodeksi Reserviläisliitolle. CISOR (Confédération
Interalliée des Sous-Officiers de Réserve) on reservin aliupseereja ja heitä edustavia järjestöjä
yhdistävä järjestö. Puheenjohtajuus siirtyi Suomelle Slovenialta.

CISOR:n tuore puheenjohtaja Ilpo Pohjola kertoo Suomella olevan selkeitä tavoitteita, joilla
CISOR:ia viedään kahden vuoden aikana eteenpäin. Suomi tahtoo kehittää CISOR:n
hallintoa ja parantaa jäsenten mahdollisuuksia kouluttautua heille sopiviin
tehtäviin.

– Haluamme uudistaa sisältöjä ja tuoda selvemmin
esille kansainvälisten harjoitusten ja kilpailujen mahdollisuuksia, Pohjola
sanoo.

CISOR:iin kuuluu tällä hetkellä 12 maata, kaikki Euroopasta.
Pohjolan mukaan jäsenmaita pyritään hankkimaan lisää, jotta
vaikuttamismahdollisuudet paranevat. Kansainvälisyys nähdään muutenkin
mahdollisuutena suomalaisen reserviläistoiminnan kannalta. Aiemminkin
esimerkiksi saksalaisten osallistumisesta jotoksille on saatu hyviä kokemuksia.

– Olisi mukavaa tarjota ulkomaalaisille toimintaa
piireissämme järjestettäviin kilpailu- ja liikuntatapahtumiin. Yhteistyössä
Reserviläisurheiluliiton ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa haluamme
tarjota tapahtumia, joihin ulkomailta voidaan lähettää osallistujia
koulutuksiin tai vaikkapa jotoksille.

Santahaminassa järjestetään lokakuussa Suomen
puolustusratkaisu -kongressi. CISOR:n jäsenmaille esitellään Suomen selkeästi erilaista
puolustusratkaisua.


Auditorioon mahtuu 238 ihmistä, ja toivomme
tähän avoimeen tilaisuuteen täyttä tupaa. Tapahtuma on mahdollisuus
verkostoituakin. Etukäteisrekisteröinti tosin vaaditaan, Pohjola sanoo.

 

Ranskaa osaavia
tarvitaan vapaaehtoistehtäviin

Englantia ja ranskaa käytetään niin sanottuina virallisina
kielinä CISOR:n tapahtumissa, mutta englanti on kokouskieli. Kokouksiin
tarvitaan vapaaehtoisia henkilökohtaisia avustajia tekemään käännöstyötä
englannista ranskaksi.

Myös netti- ja somepäivityksiä tehdään sekä englanniksi että
ranskaksi ja erilaisten dokumenttien tuottamiseen tarvitaan vapaaehtoisia.
Dokumentit ovat esimerkiksi viestintään ja hallintoon liittyviä.

– Haluamme antaa positiivisen kuvan huomioimalla
molemmat kielet, englannin ja ranskan, Pohjola sanoo.

Vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi sotilasmoniottelun
rastitehtäviin. Tällaisiin tehtäviin voi ilmoittautua MPK:n koulutuskalenterin kautta ja tietoa niistä saa piiripäälliköiltä.

CISOR:n pääsihteerinä toimii Suomen puheenjohtajuuskaudella Osmo Suominen ja valiokuntien
puheenjohtajina Annukka Jokipii sekä
Minna Nenonen.

 

CISOR:n nykyiset jäsenmaat

Itävalta

Belgia

Tanska

Suomi

Ranska

Saksa

Italia

Alankomaat

Puola

Slovenia

Espanja

Sveitsi