• Puolustusvoimat

Diabetestä sairastavat vapautetaan palveluksesta rauhan aikana jatkossakin

Vuosina 2001–2017 diabeetikko saattoi suorittaa vapaaehtoisena varusmiespalveluksen.

Puolustusvoimat

Vuosina 2001–2017 diabeetikko saattoi suorittaa varusmiespalveluksen vapaaehtoisena, mutta selvitystyön jälkeen Puolustusvoimat päätti, että jatkossa heidät vapautetaan palveluksesta rauhan aikana. Kuvituskuva.

Puolustusvoimat kertoo diabetesta sairastavien vapautettavan
jatkossakin palveluksesta rauhan aikana. Vuosina 2001–2017 Puolustusvoimissa
oli voimassa erillisohje, jonka perusteella diabeetikko sai suorittaa
varusmiespalveluksen vapaaehtoisena, mikäli hänellä ei ollut diabeteksen
liitännäissairauksia ja sokeritasapaino oli todistetusti hyvä.

Hieman yli 100 terveydellisin perustein valittua
vapaaehtoista diabeetikkoa suoritti varusmiespalveluksen vuosina 2001–2017. Heillä
esiintyi Puolustusvoimien mukaan komplikaatioita, vaikka heille järjestettiin
tukitoimia.

Kokeilu lopetettiin vuoden 2018 ensimmäiseen saapumiserään. Monialaisen
työryhmän tekemän selvityksen jälkeen Pääesikunta päätti, ettei diabeetikoiden
varusmiespalveluskäytäntöä käynnistetä uudelleen palvelusturvallisuuteen
kohdistuvien riskien vuoksi.

Puolustusministeri Antti
Kaikkosen
(kesk.) aloitteesta Puolustusvoimat teki vielä syyskaudella 2019
erillistarkastelun aiheesta ja selvitti muiden Pohjoismaiden tilanteen. Puolustusvoimien
mukaan lääketieteellisten selvitysten ja arvioiden
perusteella diabeetikkojen palvelusturvallisuuteen kohdistuvat riskit ovat
edelleen liian suuret ja jatkossakin diabetesta sairastavat vapautetaan
palveluksesta rauhan aikana.