• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Haminaan Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus

”Mikä olisi parempi paikka rauhanturvaamisen valtakunnalliselle museolle kuin Hamina?” kysyy keskuksen puheenjohtaja Markku Hutka.

Paavo Airo

Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskuksen tilat ovat entisen Haminan varuskunnan Toimiupseerikerhon tiloissa. Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Vesa Kangasmäki ja puheenjohtajana Markku Hutka. Oikealla hankkeen tiedottaja Terho Ahonen.

Haminaan on perusteilla Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus. Tarkoituksena on luoda vaihtuvia näyttelyjä, jotka esittelevät historiaa digitaalisesti sekä esineistön muodossa. Keskukseen tulee rauhanturvaamista käsittelevän museon lisäksi muun muassa majoituspaikkoja vierailijoita varten. Keskus sijaitsee Reserviupseerikoulun (RUK) pääportin vieressä ja vastapäätä RUK-museota. Tilat olivat aiemmin Haminan varuskunnan Toimiupseerikerhon.

Perinnekeskuksen yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin maanantaina Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori, eversti Markku Hutka.

– Aiemmin oli virinnyt keskustelua siitä, että kun rauhanturvaamisella ei ole valtakunnallista museota, mikä olisi sille parempi paikka kuin Hamina. Viime syksynä perustettiin yhdistys, johon on liittynyt alayhdistyksiä. Keskuksella pyritään tavoittamaan niin jäsenyhdistyksiin kuuluvia kuin muitakin suomalaisia aina vauvasta vaariin asti, Hutka kertoo.

Jäsenyhdistyksiä on jo yhdeksän. Ne ovat rauhanturvaaja-, veteraani- ja muita maanpuolustusyhdistyksiä. Useampienkien kanssa on keskusteltu liittymisestä, ja uusia jäseniä ollaan valmiita ottamaan mukaan niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Hanke on saanut Etelä-Kymenlaakson kehittämisyhdistys Sepralta 40 000 euroa leader-rahoitusta. 

– Tiettyä rahoitusta tarvitaan, kun toimintaa viedään eteenpäin. Tiettyjä säätiöitä on lähestytty, ja myös yritys- ja elinkeinomaailmaa sekä yksityisiä henkilöitä aiotaan lähestyä, Hutka sanoo.

Myös majoitustoiminnasta saatavilla tuloilla pyritään rahoittamaan toimintaa. Jäsenyhdistyksiä ei ole tarkoitus rasittaa suuresti rahoituksella.

Avajaiset Hamina Tattoon yhteydessä

Keskuksen sijainnilla RUK:n läheisyydessä toivotaan olevan myös niin sanottu rekrytoiva vaikutus. Rauhanturvaajiksi tarvitaan muiden muassa RUK:n käyneitä. Reserviupseerikurssin aloittaa Haminassa vuosittain yhteensä noin 1 500 varusmiestä.

Keskuksen avajaiset ovat Hamina Tattoon yhteydessä 2. elokuuta. 

Keskuksen uskotaan täydentävän hyvin sotilaskaupunki Haminan tarjontaa matkailijoille. 

– Vastapäätä olevan RUK-museon lisäksi täällä on muitakin museoita. Haluamme tehdä yhteistyötä Haminan kaupungin kanssa. Ravintolaa emme ole perustamassa, vaikka meillä olisi tilat siihenkin. Emme lähde siihen kilpailuun mukaan, mutta kahvituksia keskuksessa voidaan järjestää sotilaskodin avulla, keskuksen toiminnanjohtaja, eversti evp Vesa Kangasmäki sanoo.

Keskuksen tiloihin tulee myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Haminan koulutuspaikan toimisto. Viime vuonna perustettu koulutuspaikka tuottaa erityisesti reserviupseereille koulutusta RUK:n tilauksesta. Osa koulutuksista voidaan toteuttaa tiloissa.

”Jälleen yksi syy tulla Haminaan”

RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys on yksi uuden yhdistyksen jäsenistä. Kannatusyhdistyksen toiminnanjohtaja, eversti evp Eero Lauri on mielissään uudesta keskuksesta.

– Tästä tulee jälleen yksi syy reserviupseereille, rauhanturvaajille ynnä muille tulla Haminaan. RUK-museon osaamista on tarjottu keskukselle, ja kun se on enemmän museo ja tämä enemmän toiminnallinen, niin näitä pyritään yhdistämään ja täydentämään toisiaan, Lauri sanoo.

Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskus ry:n jäsenyhdistykset

Suomen Rauhanturvaajaliitto

Kymenlaakson Rauhanturvaajat

Hamina-Vehkalahden Sotaveteraanit

RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys

Haminan Reserviupseerikerho

Kymenseudun Lottaperinneyhdistys

Haminan Maanpuolustusnaiset

Etelä-Kymen Kadettipiiri

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta