• Vapaaehtoinen maanpuolustus
  • Puolustusvoimat

Jukka Nurmen kolumni: Lisää reserviläisiä tarvitaan

"Mukaan tarvitaan niin upseereita, aliupseereita kuin miehistöäkin. Pohdimme jatkuvasti yhdessä järjestöjen kanssa uusia keinoja lisätä aktiivisten reserviläisten ja erityisesti reserviläiskouluttajien määrää", eversti Jukka Nurmi kirjoittaa kolumnissaan.

Paavo Airo

"Pohdimme jatkuvasti yhdessä järjestöjen kanssa uusia keinoja lisätä aktiivisten reserviläisten ja erityisesti reserviläiskouluttajien määrää", vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja eversti Jukka Nurmi kirjoittaa kolumnissaan.

”Reservist is twice the citizen.” Näin totesi Iso-Britannian entinen pääministeri ja toisen maailmansodan aikainen johtaja Winston Churchill. Suomen maanpuolustus perustuu laajaan, hyvin koulutettuun ja maanpuolustustahtoiseen reserviin. Reservin koulutusta on Ukrainan sodan alkamisen jälkeen tehostettu monin eri keinoin. Kertausharjoituksia on lisätty merkittävästi. Vapaaehtoispuolella lukemat ovat niin ikään kasvaneet Puolustusvoimien, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja reserviläisjärjestöjen eri tapahtumissa.

Reserviläiskouluttajista on tullut Puolustusvoimille kriittinen voimavara. Ilman teitä reserviläisiä emme Puolustusvoimissa suoriudu kasvaneesta reservin koulutuksesta. Reserviläiset ovatkin kyenneet vastaamaan haasteeseen hienosti. Nöyrä kiitos kaikille Reserviläisille! Samalla on kuitenkin ilmaistava huoli reserviläiskouluttajien jaksamisesta. Samat aktiivireserviläiset ovat viikonlopusta toiseen kouluttamassa Puolustusvoimien harjoituksissa, MPK:n kursseilla ja usein vielä monissa reserviläisjärjestöjen koulutustapahtumissa ja ammunnoissa. Tähän päälle kun lisätään vielä aika ajoin tulevat käskyt oman sodan ajan tehtävän mukaisiin kertausharjoituksiin, ei reserviläiskouluttajaa tarvitse paljon kotona katsella.  

On siis selvää, että reserviläisiä tarvitaan entistä enemmän mukaan toimintaan joko itseään kehittämään tai muita kouluttamaan. MPK, Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto ja monipuolinen kiltakenttä ovat avainasemassa uusien reserviläisten rekrytoinnissa. Mukaan tarvitaan niin upseereita, aliupseereita kuin miehistöäkin. Pohdimme jatkuvasti yhdessä järjestöjen kanssa uusia keinoja lisätä aktiivisten reserviläisten ja erityisesti reserviläiskouluttajien määrää.

Viestintä on eräs tärkeimpiä keinoja. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tietoiskut on liitetty kaikkien Puolustusvoimien vapaaehtoisten harjoitusten ja kertausharjoitusten yhteyteen.

Parhaillaan suunnittelupöydällä on varusmiesten kotiutumisten yhteydessä olevien info-tilaisuuksien kehittäminen sekä ”reserviläispäivän” konseptointi.  Reserviläispäivän ajatuksena on kutsua reserviläiset ”päivitettäväksi” Puolustusvoimiin noin 10 vuotta varusmiespalveluksen päättymisen jälkeen ja aktivoida samalla reserviläisiä mukaan vapaaehtoistoimintaan.  Tämän hankkeen yhtenä pilottina voidaan pitää viime vuonna toteutettua Helsingin Reserviupseeripiirin, MPK:n ja Uudenmaan aluetoimiston reserviläiskirjettä, jolla saatiin noin 880 reserviupseeria kahteen eri tilaisuuteen.

Tavoitteena on jatkaa pilotointia jo kuluvana vuonna yhdessä reserviläisjärjestöjen kanssa ja päästä syvemmälle myös yksittäisen reserviläisen kohtaamisessa.

Reserviläisyys on kovassa nosteessa ja kehittämisessä ammutaan tällä hetkellä sarjatulella. On reserviläisen koulutus- ja urapolkua, lisääntynyttä kansainvälistä toimintaa ja viimeisimpänä projekti reserviläiskouluttajan oman hihamerkin kehittämiseksi. Toimintaa leimaa vahva #yhdessä tekeminen.

Eversti Jukka Nurmi

@jupenu

Kirjoittaja on vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja.