• Puolustusvoimat

KASI-simulaattorin käyttö jatkuu, paukkupatruunoja korvataan sähköisellä järjestelmällä

KASI-simulaatiojärjestelmän käyttö jatkuu ainakin vuoteen 2024.

Merivoimat

Suojauskomppanian kertausharjoituksessa käytettiin syyskuussa 2020 KASI-simulaattorijärjestelmää, joka näkyy reserviläisen kypärässä.

Taistelusimulaatiojärjestelmä KASI säilyy Puolustusvoimien koulutuskäytössä ainakin vuoteen 2024. Puolustusvoimien logistiikkalaitos solmi Saab AB, Training & Simulationin kanssa tuki- ja ylläpitosopimuksen vuosille 2021–2024. Sopimuksen yhteisarvo on 13,5 miljoonaa euroa.

Puolustusvoimat on käyttänyt KASI:a koulutuksessa vuodesta 2005. Järjestelmän avulla voidaan järjestää vahvennettuja komppanioiden välisiä taisteluharjoituksia, joissa voi olla mukana jopa 2 400 osallistujaa. KASI:n näkyvin osa on taistelijan päälle puettava simulaattoriliivi, joka koostuu kypärään ja taisteluliiviin kiinnitettävistä prismoilla varustetuista valjaista. Liivi ottaa vastaan eri asejärjestelmistä lähtevät laserimpulssit. Niiden perusteella liivi kertoo taistelijalle ja keskusyksikölle, millaista vaikutusta eri asejärjestelmät taistelijalle aiheuttavat.

KASI on lyhenne kaksipuoleisen taistelun simulaattorista.

Logistiikkalaitoksen Reserviläiselle toimittamista vastauksista ilmenee, että käytännössä nyt neuvoteltiin jatkosopimus alkuperäisen toimittajan kanssa. Saab AB omistaa yksinoikeudella KASI:n suorituskykyyn liittyviä ominaisuuksia, eikä muilla yrityksillä tai Puolustusvoimilla ole mahdollisuuksia vaadittavan ylläpidon toteuttamiseen.

 

Puolustusvoimien kokemus aikaisemmasta KASI-järjestelmän käytöstä ja tulevasta tarpeesta neuvoteltiin sisään nyt solmittuun tuki- ja ylläpitosopimukseen, ja se on kiinteästi sidoksissa käytettävään järjestelmään. Jotta KASI:n käytettävyys olisi mahdollisimman suuri, on tuki ja ylläpito järkevää toteuttaa saman toimittajan kanssa, mikäli sen vaihtamiseen ei ole erityisiä perusteita. Yhteistyö on sujunut tähän asti hyvin.

KASI:sta hyötyvät eniten jalkaväen joukot, ja järjestelmää hyödynnetään laajasti kaikissa Maavoimien joukko-osastoissa, joista kullakin on oma KASI-laitteistonsa. Näin järjestelmän käyttäminen on mahdollista kaikille. Valtakunnallinen KASI-järjestelmä on sijoitettu Porin prikaatiin.

Myös Ilmavoimilla ja Merivoimilla on omat KASI-kalustonsa, jotka mahdollistavat pienet harjoitukset. Tarvittaessa Maavoimat tukee KASI-laitteistolla muita puolustushaaroja sekä Rajavartiolaitosta, jolla ei ole omaa KASI-kalustoa.

 

KASI-järjestelmää on kehitetty käyttökokemusten perusteella koko ajan. Taistelukentän simulointiin on kiinnitetty huomiota, ja uusia ominaisuuksia on lisätty tarpeen ja rahoituksen mukaisesti.

Uusi sopimus mahdollistaa lähtökohtaisesti sen, että nykyisen mallinen harjoitustoiminnan tukeminen simulaattoreilla on mahdollista myös tulevaisuudessa.

 

KASI-sopimuksen lisäksi Puolustusvoimat hankkii israelilaiselta Bagira Systems Ltd:ltä järjestelmän, jolla voidaan korvata paukkupatruunat. Puolustusministeriön mukaan järjestelmän toimitukset tapahtuvat sopimusvuosina 2020–2022.

Uusi sähköinen ja ladattava järjestelmä on paukkupatruunaa kustannustehokkaampi ja palvelusturvallisempi. Paukkupatruunoita ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata yhdellä kertaa vaan vaiheittain, ja toistaiseksi ne säilyvät koulutus- ja harjoituskäytössä aiempaan tapaan.

 

Artikkelissa on käytetty lähteenä Puolustusministeriöltä sekä Puolustusvoimien Logistiikkalaitokselta toimitettuja tietoja sekä Puolustusvoimien verkkosivuja.