• Puolustusvoimat

Kaupunkisodankäynnin ykkösosaajat Santahaminassa

Viranomaisyhteistyö näyttelee tärkeää roolia Kaartin jääkärirykmentissä.

Puolustusvoimat

Urbaanissa ympäristössä toimiminen on Kaartin jääkärirykmentin kovinta ydintä.

Kun vastuualueella on Helsingin ja koko Uudenmaan
puolustaminen, on matkassa muuttujia mukana keskivertoa enemmän. Santahaminasta
käsin operoiva Kaartin jääkärirykmentti on monen asian keskiössä, mutta harvoin
toimimassa täysin yksin.

– Pääkaupunkiseudun puolustukseen liittyvä keskeinen asia
on, että tätä tehdään todella paljon yhdessä viranomaisten kanssa. Yhteistyö on
laajaa ja kattaa kunnat, viranomaiset ja kolmannen sektorin toimijat. Yksistään
poliisille annamme virka-apua vuosittain liki sata kertaa, Kaartin
jääkärirykmentin komentaja eversti Petteri
Tervonen
toteaa.

Uudenmaan väestöpohjaan peilattuna Kaartin jääkärirykmentti
ei ole mikään suurimmasta päästä oleva joukko-osasto. Saapumiserän vahvuus on
noin 800 nuorta. Tervosen mukaan se näkyy.

– Kyllähän tämä on erittäin haluttu palveluspaikka
pääkaupunkiseudun nuorten keskuudessa.

Mielenkiintoisen lisän tuo se fakta, että lähtökohtaisesti
kaksoiskansalaiset pyritään laittamaan palvelukseen juuri Santahaminaan.

– Kaksoiskansalaisia tulee noin 60 vuodessa, ja joukko on
erittäin heterogeeninen. Kaukaisimmat tulevat Australiasta asti. Komennot ovat
tietysti suomeksi ja lähtökohtaisesti myös koulutus, mutta joissain tuvissa
yhteiskielenä toimii englanti.

 

Monipuoliset toimijat

Kaartin jääkärirykmentti on profiloitunut vahvasti
kaupunkisodankäynnin ja sotilaspoliisialan kärkiosaajiin. Tervosen mukaan myös
Puolustusvoimien henkilöstö saa kaupunkisodankäynnin oppinsa juuri Kaartin
jääkärirykmentin järjestämillä kursseilla. Varusmiehille tarjolla oleva
koulutus on Tervosen mukaan haastavaa.

– Se on erittäin aktiivista toimintaa pienryhmissä, mikä asettaa
haasteita sekä johtamiselle että huollolle. Yksittäisen sotilaan temppuluettelo
on valtava, komentaja toteaa.

Tervosen mukaan sotilaspoliisiyksikkö on aina ollut Kaartin
tavaramerkki. Tänä vuonna tuolla puolella on vielä enemmän haasteita, kun Suomi
vastaanotti kesällä EU:n puheenjohtajuuden.

– Suomessa on useita sen luokan tapahtumia, joihin poliisi
on pyytänyt virka-apua. Pääsääntöisesti käytämme näissä sotilaspoliisikomppaniaa
ja valmiusyksikköä.

Oman persoonallisen lisänsä Kaartiin tuo Maavoimien
kunniakomppania, joka kantaa yli 200 vuotta vanhoja perinteitä ylijohdon
suojajoukkoina toimimisesta. Komppanian velvollisuuksiin kuuluu myös
Presidentinlinnan edessä oleva kunniavartio.

 

Ei vielä
e-urheilijoita

Kaartin pataljoonan ja Uudenmaan jääkäripataljoonan ohella
Kaartin jääkärirykmentin ytimeen kuuluu Puolustusvoimien urheilukoulu.
Saapumiserän vahvuus on 70–90 varusmiestä, joiden täytyy täyttää sekä
Puolustusvoimien että oman lajiliiton asettamat kriteerit.

Urheilukoulu kantaa yhä mainetta huippu-urheilijoiden
eräänlaisena vapaamatkustuspaikkana, jossa intin saa nopeasti kahlattua pois
alta. Tervonen tiedostaa tämän maineen, mutta sanoo sen olevan aikansa elänyt.

– Ei pidä alkuunsa paikkaansa. Me maksamme siitä kovaa
hintaa, että vuosia sitten on syystä tai toisesta marssitettu lehtien
palstoille urheilijoita, jotka ovat käyneetkin kovinkin soveltavan palveluksen,
ja leima on jäänyt elämään. Nykyään tilanne on kovasti toisenlainen. On tietysti
selvää, että he ovat lähes poikkeuksetta motorisesti keskivertoa parempia
oppijoita. Heille annetaan laadukas tiedustelukoulutus, Tervonen sanoo.

Puolustusvoimat on panostanut paljon
simulaattorikoulutukseen. Joko Urheilukoulussa on nähty ensimmäisiä e-urheilijoita?

– Sellaista ei ole vielä tullut, vaikka päätös Urheilukoulun
avaamisesta e-urheilijoille on reilun kahden vuoden takaa. Toivotamme
tervetulleeksi heti, kun joku täyttää lajiliiton ja Puolustusvoimien
pääsykoekriteerit. Hakijoita on kyllä ollut, mutta odotamme yhä innolla
ensimmäistä läpimenijää.

Kaartin
jääkärirykmentti

Santahaminassa Helsingissä sijaitseva Maavoimien
joukko-osasto, jonka päätehtävä on kouluttaa taisteluun rakennetulla alueella
erikoistuvia joukkoja pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan puolustamiseen.

Kaartin jääkärirykmenttiin kuuluvat Kaartin pataljoona,
Uudenmaan jääkäripataljoona, Puolustusvoimien urheilukoulu, Kaartin soittokunta
ja Uudenmaan aluetoimisto.

Varusmiehiä noin 1 600 vuodessa, henkilöstöä 400

Komentaja eversti Petteri Tervonen