• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Kertausharjoitusten määrä kasvaa, mutta Reserviläisliitto pitää harjoitustarvetta paljon suurempana

Ensi vuonna harjoituksissa käy 1 200 reserviläistä enemmän kuin tänä vuonna.

Paavo Airo

Kertausharjoitusten määrä kasvaa, mutta sodan ajan vahvuudesta vain noin seitsemän prosenttia kutsutaan kertaamaan, Reserviläisliitto muistuttaa.

Kertausharjoituksissa käyvien reserviläisten määrä kasvaa 1 200:lla
vuonna 2020. Kertausharjoitusten määrää pyritään kasvattamaan lisää myös tulevina
vuosina. Hallitus päätti kertausharjoitusten kasvattamisesta budjettiriihessään.

Hallitusohjelman mukaan Suomi pyrkii kasvattamaan
kertausharjoitusten määrää 20 prosentilla hallituskauden loppuun mennessä
vuoden 2019 tasosta.

– Pidän erityisen hyvänä, että
kertausharjoitusmääriä nostetaan. Suomen puolustus nojaa laajaan, osaavaan
reserviin. Budjetti vahvistaa Suomen yleiseen asevelvollisuuteen
pohjautuvan mallin uskottavuutta, puolustusministeri Antti Kaikkonen
(kesk.) sanoo.

Reserviläisliiton puheenjohtaja
Ilpo Pohjola pitää hyvänä asiana, että määrä kasvaa, mutta muistuttaa
kasvun olevan vielä melko pientä. Kertauskäskyn saa ensi vuonna noin 19 000 reserviläistä.

– Todellinen
harjoitustarve on merkittävästi suurempi. Onhan sodan ajan vahvuutemme peräti
280 000 henkilöä, joista yli 96 prosenttia on reserviläisiä. Ensi vuonna heistä
kutsutaan kertaamaan noin seitsemän prosenttia, Pohjola sanoo.

 

Vuoden 2020 budjetti tuo 42 uutta virkaa
Puolustusvoimiin. Hallitusohjelmassa on sovittu yhteensä sadasta uudesta
tehtävästä vuoteen 2023 mennessä. Uudet tehtävät koskevat muun muassa
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestämistä sekä kriittisiä henkilöstötarpeita,
joilla tuetaan valmiuden ylläpitoa ja uusien suorituskykyjen rakentamista.

Puolustusvoimien toimintamenomäärärahoihin ehdotetaan ensi
vuodelle 5,5 miljoonan euron korotusta henkilö- ja tehtävämäärän lisäämiseen
sekä kertausharjoitusten määrän lisäämiseen ja vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen uuteen toimintamalliin. Toimintamäärärahojen korotus
nousee vuoteen 2023 mennessä 10 miljoonaan euroon.