• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Keskustan kansanedustaja Jarvalta aloite varaamisrekisterin perustamisesta

”Varaamisrekisteri olisi konkreettinen askel koko yhteiskunnan varautumisen edistämiseksi ja turvallisuusviranomaisten toimintakyvyn varmistamiseksi”, Jarva perustelee.

Paavo Airo

Paltamon Reserviupseerikerhossakin vaikuttava Marisanna Jarva kuuluu puolustusvaliokuntaan.

Keskustan kansanedustaja
Marisanna Jarva on jättänyt
toimenpidealoitteen varaamisrekisterin perustamisesta poikkeusoloihin
koulutettujen ja varattujen henkilöiden koordinoimiseksi kriisiajan tehtävissä. Jarva
perustelee tarvetta sillä, että tiedot poikkeusolojen ja
kriisiajan ei-sotilaallisiin tehtäviin varatuista henkilöistä ovat
tällä hetkellä hajallaan eri rekistereissä ja niiden päivittäminen sekä
luotettava käyttö ei ole toimivaa.

Jarva esittää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin
varaamisrekisterin perustamiseksi yhdessä viranomaisten, yritysten sekä
varautumis- ja turvallisuuskoulutuksesta vastaavien järjestöjen kanssa.

– Varaamisrekisteri
olisi konkreettinen askel koko yhteiskunnan varautumisen edistämiseksi ja
turvallisuusviranomaisten toimintakyvyn varmistamiseksi. Rekisteristä
selviäisi, mihin kriisiajan tehtävään ja kenen toimesta henkilö on varattu.
Rekisteriin voitaisiin koota vapaaehtoisen ohella myös viranomaisten kuten
kuntien ja muiden työnantajaorganisaatioiden poikkeusolojen henkilövaraukset,
Jarva toteaa tiedotteessaan.

Jarvan mukaan vapaaehtoistoimijoita ja poikkeusolojen
tehtäviin varattuja henkilöitä on haasteellista koordinoida, sillä monet
toimivat myös monissa eri organisaatioissa. Varaamisrekisteri poistaisi saman
henkilön päällekkäiset varaukset eri tehtäviin, helpottaisi vapaaehtoisten
sijoittamista ja koulutustarpeiden määrittelyä sekä vahvistaisi luotettavaa ja
reaaliaikaista varautumisjärjestelmää.   

– Kainuun
sähkökriisissä vuoden vaihteessa nousi esille, että maaston, alueen asukkaat ja
tehtävät tuntevien vapaaehtoisten käyttöä tulee hyödyntää enemmän viranomaisten
apuna valmiin toimintamallin pohjalta. Varaamisrekisterissä osoitettu tehtävä
vahvistaisi myös erityisesti vapaaehtoisten naisten mahdollisuuksia osallistua
poikkeusolojen varautumiskoulutukseen ja toimintaan, Jarva linjaa.

Reservin luutnantti Marisanna Jarva on myös
puolustusvaliokunnan jäsen.