• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Kolme kehittämisvaihtoehtoa MPK:lle

Syyskuun lopussa puolustusministerille luovutettava selvitys pohtii MPK:n roolia ja sen mahdollista muuttamista. Pöydällä on radikaalejakin muutosvaihtoehtoja.

Hanna-Maija Raitio

Yhdessä vaihtoehdoista MPK:ta alettaisiin kehittää osana Puolustusvoimia.

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) keväällä
asettama työryhmä pohtii Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) roolia
tulevaisuudessa. Esitys on määrä luovuttaa puolustusministerille tämän kuun
lopussa. Puolustusministeriön sivuilla julkaistun tiedotteen mukaan MPK:lle on
löytynyt kolme erilaista kehittämisvaihtoa. Ensimmäinen on jatkaa nykyisellä
mallilla, jossa MPK:ta kehitettäisiin julkisoikeudellisena yhdistyksenä ja sen
yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa kehitettäisiin entisestään.

Toisessa mallissa
vaihtoehtona on MPK:n kehittäminen perustamalla siitä viranomainen. Kolmannessa
vaihtoehdossa MPK:ta puolestaan alettaisiin kehittää osana Puolustusvoimia.

Puolustusministeriöstä
myönnetään kahden jälkimmäisen vaihtoehdon olevan niin erilaisia
nykyjärjestelmästä, että toteutuessaan ne vaatisivat kattavan lisäselvityksen.

– Meillä ei ole perusteita
vielä kertoa, mitkä ovat näiden vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet. Se vaatii
yli hallintorajojen menevän laajemman selvitystyön, jos jompaa kumpaa näistä
vaihtoehdoista lähdettäisiin viemään eteenpäin, selvitysryhmän puheenjohtaja,
yksikön johtaja Antti Lehtisalo
toteaa.

Selvityksen ja kehitystyön
taustalla on keväällä annettu puolustusselonteon kirjaus, jonka mukaan
maanpuolustustahtoa ylläpidetään laadukkaalla koulutuksella ja vapaaehtoista
maanpuolustustyötä tukemalla. Käytännön tehtäväksi selonteossa määritettiin
MPK:n kehittäminen Puolustusvoimien strategisena kumppanina pohjoismaisten
toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Selvitysryhmä luovuttaa
esityksensä 30. syyskuuta puolustusministerille. Sitä ennen asiasta  on
informoitava eduskunnan puolustusvaliokuntaa, tasavallan presidentin kansliaa
ja MPK:n johtoa.