• Puolustusvoimat

Kuinka monta kertausharjoituspäivää tarvitaan ylennykseen? Listasimme vaatimukset

Reserviläisten ylennysväli on nykyään vähintään neljä vuotta, kun se vielä muutama vuosi sitten oli viisi vuotta.

Paavo Airo

Merivoimien reserviläinen kertausharjoituksessa Haminan lähistöllä kesällä 2016.

Oletko miettinyt, kuinka monta kertausharjoitusvuorokautta vaaditaan seuraavaan ylennykseen reservissä? Alla olevasta listasta voit tarkistaa ylennyksen edellyttämän koulutusvaatimuksen.

Muutama vuosi sitten tehdyn uudistuksen myötä ylennyksen voi nykyään saada nopeimmillaan neljän vuoden välein. Aiemmin minimiylennysväli oli viisi vuotta. Asiasta on kerrottu enemmän tässä artikkelissa. Ylennykset ovat aina harkinnanvaraisia ja ylennettävän tulee olla sijoitettu tai sijoitettavissa tehtävään, joka mahdollistaa ylennyksen

Listassa ensin mainitut ovat Maa- ja Ilmavoimien sotilasarvoja ja jäljempänä mainitut Merivoimien vastaavia sotilasarvoja.

Koulutusvaatimus kertausharjoituksissa päivinä sekä sijoitus ja sopivuus sodan ajan tehtävään:

 • korpraali/ylimatruusi: 1 pvä
 • alikersantti: 7 päivää, edellisestä ylennyksestä vähintään 4 vuotta
 • kersantti: reservin aliupseeri / 10 päivää, 4 vuotta
 • ylikersantti: reservin aliupseeri / 20 päivää, varusmieskersantti 10 päivää, 4 vuotta
 • vääpeli/pursimies: reservin aliupseeri / 40 päivää, varusmieskersantti 30 päivää, 5 vuotta
 • ylivääpeli/ylipursimies: reservin aliupseeri / 50 päivää, varusmieskersantti 40 päivää, 5 vuotta
 • sotilasmestari: reservin aliupseeri, 5 vuotta
 • vänrikki /aliluutnantti: reservin upseeri
 • luutnantti: reservin upseeri / 10 päivää, 4 vuotta
 • yliluutnantti: reservin upseeri / 30 päivää, 5 vuotta
 • kapteeni/kapteeniluutnantti: reservin upseeri / 60 päivää, 6 vuotta
 • majuri/komentajakapteeni: reservin upseeri, 7 vuotta
 • everstiluutnantti/komentaja: kuten edellä, vain erikoistapauksessa, 7 vuotta

Alikersantiksi voidaan ylentää myös miehistökoulutuksen saanut, mikäli reserviläinen on sijoitettu aliupseerin arvoa vaativaan tehtävään. Näin ollen alikersantti on käytännössä korkein miehistössä palvelleen arvo, jonka voi saada ilman aliupseerikoulun käymistä, vaikka kertausharjoitusvuorokausia kertyisi kuinka paljon. Varusmiespalveluksen aikana miehistössä voi saada korkeintaan korpraalin tai sitä Merivoimissa vastaavan ylimatruusin sotilasarvon.

Reservissä voi kouluttautua niin miehistöstä aliupseeriksi kuin aliupseerista reservin upseeriksi. Näitä kutsutaan reservin täydennyskursseiksi, joista löytyy lisätietoja Puolustusvoimien nettisivuilta.

Everstiluutnantiksi tai komentajaksi asti ylennettävät reserviläiset, jotka eivät ole palvelleet virkasuhteessa Puolustusvoimissa, ovat todella harvassa. Turkulainen Tapio Peltomäki sai joulukuussa 2017 tällaisen harvinaisen ylennyksen. Peltomäen ylennyksestä voit lukea lisää täältä.

Miehistön tavallisimpien tehtävien kertausharjoitusvuorokausien enimmäismäärä on 80 vuorokautta. Miehistön erityistaitoa vaativissa ja vaativimpiin erityistehtäviin koulutetuilla määrä on 150 vuorokautta. Aliupseereille, upseereille ja opistoupseereille vuorokausia voi kertyä 200. Määrät kaksinkertaistettiin hiljattain ja koskevat käskettyjä kertausharjoituksia.

Lue seuraavaksi

 • Puolustusvoimat

Miten ylennyksen voi saada reservissä? "Omatoimisuus otetaan huomioon"

Vapaaehtoistoiminta tuottaa rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. Ylennys ei ole automaatio tai palkinto.