• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Kyberuhat koskettavat maatilojakin – varautumista varten julkaistiin kyberopas

”Tarve käytännön vinkeille havaittiin toimintaympäristön muuttumisen ja maatiloille tehdyn kyselyn perusteella”, Markus Lassheikki Huoltovarmuusorganisaatiosta sanoo.

Suvi Suovaara

Monet maatilojen tärkeistä laitteista kuten ruokintajärjestelmät tai jopa traktorit voivat olla kiinni tietoverkoissa ja altistua kybermaailman uhkille. Kuvituskuva.

Nykyaikaisilta maatiloilta löytyy
lukuisia tietoverkoissa kiinni olevia laitteita ruokintajärjestelmästä ja lypsyrobotista
traktoriin. Näin ollen myös maatilat altistuvat kybermaailman uhkille. Niitä
silmällä pitäen Jyväskylän yliopiston ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys julkaisivat Kyberin
taskutieto maatiloille
-oppaan.

– Mahdollisesti laitteita voi jopa ohjata suoraan
erilaisilla kännykkäsovelluksilla. Vähintään ne vaativat joka tapauksessa
varmaa sähkövoimaa myös laajamittaisten sähkökatkojen aikana, Jyväskylän
yliopiston lehtori Panu Moilanen sanoo.

Oppaassa annetaan vinkkejä maatilojen varautumiseen ja muistutetaan
muun muassa tilojen kannalta oleellisten tietojen varmuuskopioinnista ja hyvien
salasanojen tärkeydestä.

Oppaan tarkoituksena on tarjota maatalouden parissa työskenteleville
perustiedot tilan kyberturvallisuudesta sekä apua lisätiedon etsimiseen.

– Tarve käytännön vinkeille havaittiin
toimintaympäristön muuttumisen ja maatiloille tehdyn kyselyn perusteella. Opas
on tehty vastaamaan kybermaailman haasteisiin maatilojen arjessa. On hyvä
huomata, että kaikki kyberuhkat eivät tule tilan ulkopuolelta. Oman
osaamattomuuden vuoksi on menetetty paljon arvokasta tietoa, alkutuotannon
poolisihteeri Markus Lassheikki Huoltovarmuusorganisaatiosta
sanoo.

Uutta opasta hyödynnetään muun muassa maatilojen
varautumiskoulutuksessa. Vuosittain järjestetään kymmenkunta kurssia, joihin
osallistuu yli 500 henkilöä. Kyberin taskutiedon tarkoituksena on edistää
maatilan tuotannon jatkuvuutta ja siten huoltovarmuutta sekä kansallisen
kyberstrategian toimeenpanoa.

Opas on luettavissa sähköisesti tämän linkin takana.

Kyberin taskutieto
maatiloille
-oppaan ovat tuottaneet Huoltovarmuusorganisaation
Alkutuotantopooli, Luonnonvarakeskus LUKE, Jyvaskylän yliopisto,
Aalto-yliopisto, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, MTech Digital
Solutions, ProAgria ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK. Oppaan ovat
mahdollistaneet Huoltovarmuuskeskus, ICT-Suomi ja Maatalouskoneiden
tutkimussäätiö.