• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Leikkaukset eivät toteudu

Aloite maanpuolustusjärjestöjen määrärahojen turvaamisesta meni läpi ja 400 000 euron leikkaukset jäivät tekemättä.

Puolustusvoimat

Toteutuessaan 400 000 euron leikkaukset olisivat haitanneet olennaisesti vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja -koulutusta.

Vapaaehtoiseen maanpuolustyön- ja koulutuksen määrärahoiin
kaavaillut noin viidenneksen eli 400 000 euron leikkaukset ensi vuodelle eivät
toteudu. Asia varmistui, kun valtiovarainkunta vahvisti ensi vuoden
talousarvion.

Reserviläisjärjestöt vetosivat syyskuussa yhtenä rintamana
eduskuntaan, jotta järjestöjen määrärahat palautettaisiin riittävälle tasolle.
Julkilausuman allekirjoittivat syksyllä Maanpuolustuksen Tuen, Suomen
Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton, Naisten
Valmiusliiton ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puheenjohtajat.

– Olihan se huojentava tunne, kun tieto tuli. Varsinkin kun
raha tulee täysimääräisenä. Tässä oli kuitenkin kyse tosi vakavista asioita,
varsinkin MPK:n toiminnassa leikkaukset olisivat näkyneet voimakkaasti,
Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko
Halkilahti
toteaa.

Halkilahden mukaan päätös kertoo myös hallituspuolueiden
yhteisestä näkemyksestä ja siitä, että maanpuolustus koetaan tärkeäksi asiaksi.

– Se mikä hallitusohjelmaan on kirjattu, tuli toteutuneeksi
nyt myös päätöksen myötä.

Edunvalvonta toimii

Vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt olivat koko prosessin
ajan aktiivisia toimijoita.  Summan
tärkeyttä vapaaehtoiselle maanpuolustukselle on käyty konkretisoimassa useille
päättäjille.

– Edunvalvonnalla oli varmasti nähtäviä vaikutuksia asiaan.
Jos tässä olisi oltu vain hiljaa, tuskin niitä rahoja olisi palautettu. Tämä
oli meille selkeä signaali, että edunvalvonta toimii, Halkilahti toteaa.

Reserviläisliiton puheenjohtaja ja kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) ilmaisi myös
tyytyväisyytensä päätökseen.

– Olen tyytyväinen valtiovarainvaliokunnan päätökseen huomioida
vapaaehtoisen maanpuolustuksen rahoitus. Uskon, että maanpuolustujärjestöjen
vahva edunvalvonta ja erittäin perustellut syyt vapaaehtoisen koulutuksen
turvaamiseen tässä maailmanlaajuisessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa
vaikuttivat myönteiseen kantaan.

Savola jakoi myönteisestä ja toivotusta päätöksestä kiitosta
kaikille toimijoille.

– Eduskunnan puolustusvaliokunta otti asiaan myös hyvin
tiukan ja kannaltamme myönteisen kannan budjettilausunnossaan. Lämmin kiitos
niin sisarjärjestöille kuin edustajakollegoille Eduskunnassa tärkeän asian
edistämisestä.

Reserviupseeriliiton Halkilahti puolestaan muistutti Savolan
omista ansioista asian edistämisessä eduskunnassa.

– Savolan Mikolle täytyy antaa tunnustusta, hän on hoitanut
asiaa hyvin eduskunnan päässä. Hänellä on ollut iso rooli rahan takaisin
saamisen suhteen.