• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Lounais-Suomen maakuntakomppaniat reserviläiskouluttajien opissa – kuvakooste

Metsä 2018 -harjoitus koulutti Lounais-Suomen maakuntakomppanioiden vapaaehtoisia reserviläisiä erilaisissa suojaustehtävissä ja ammunnoissa.

Hanna-Maija Raitio

Ulkoetsintäkoulutus korosti joukolle havainnoinnin ja sujuvan viestinnän merkitystä.

Metsä
2018 -harjoitus koulutti Lounais-Suomen maakuntakomppanioiden vapaaehtoisia reserviläisiä
erilaisissa suojaustehtävissä ja ammunnoissa Porin prikaatissa Säkylässä 4.–6.
toukokuuta. Koulutuksesta vastasivat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
reserviläiskouluttajat ja harjoitukseen osallistui noin 250 henkilöä. Tutustu
Reserviläisen kuvagalleriaan Metsä 2018 -harjoituksesta. 

Harjoitukseen
osallistuneet Maakuntakomppaniat ovat Puolustusvoimien sodan ajan joukkoja,
joihin hakeutumisesta vapaaehtoinen reserviläinen löytää lisätietoa tämän linkin takaa.

1

Ulkoetsintäharjoituksessa tutkittiin rajattu alue käsketyssä suunnassa. Kuva: Hanna-Maija Raitio
3

Ajoneuvoetsintäharjoituksessa toimitaan harkiten. Havainnot kulkevat sujuvasti kulunvalvontapaikalta eteenpäin. Kuva: Hanna-Maija Raitio
4

Ajoneuvoetsintä on perusteellista työtä. Kuva: Olli Alho
5

Lauantain ensimmäinen koulutusteema oli viestikoulutus, joka harjoitutti viestivälineiden lisäksi myös yhteistoimintaa eri poikkeusolojen joukkojen kanssa. Kuva: Hanna-Maija Raitio
6

Taisteluensiapukoulutuksessa
kuvattiin erilaisia vammoja, joita päästiin mm. sitomaan painesiteellä. Kuva: Olli
Alho
7

Lauantai-illan harjoitustilanteessa maakuntakomppanioiden taistelijat etsivät ajoneuvosta maastoon jalkautunutta ja paennutta mahdollisesti vaarallista henkilöä. Kuva: Hanna-Maija Raitio
8

Maastojäljen, havainnoinnin ja etsineen osaston kesken toimineen sujuvan viestinnän turvin paennut kohdehenkilö saatiin otettua kiinni tavoitellulla tavalla ja alueella. Kuva: Hanna-Maija Raitio
9

Sunnuntaiaamu alkoi lippaanvaihtoammunnalla aurinkoisessa säässä. Kuva: Hanna-Maija Raitio