• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Maanpuolustus on jokaisen asia, sanoo aktiivinen perinneaseammunnan harrastaja Ann-Mari Laesalo

Ann-Mari Laesalo ampuu avotähtäin-Ukko-Pekalla m/39.

Antti Laitinen

”Ampumaharrastus vaatii keskittymistä ja oman mielen hallintaa sekä ylläpitää reserviläisen sotilasammattitaitoa”, Ann-Mari Laesalo sanoo.

Leppävirtalainen Ann-Mari Laesalo on varsin nopeasti saavuttanut hyviä tuloksia perinneaseammunnoissa. Viime vuonna hän saavutti kaksi SM-hopeaa Hälvälän kisoissa, jotka olivat Laesalon ensimmäiset ampumakilpailut.

Tänä vuonna mitalisijoja on tullut lisää muun muassa Pohjois-Savon reserviläispiirien pm-kilpailujen pistooliammunnassa, perinneaseiden Pohjois-Savon pm-kilpailuissa, Resul:n SM-kisoissa sekä valtakunnallisissa perinneasekilpailuissa kivääri- ja pistoolisarjoissa.

Laesalo valittiinkin Pohjois-Savon Reserviläispiirin vuoden 2021 ampujaksi. Hänen perehtyneisyytensä perinneaseisiin on kannustanut muitakin harrastajia mukaan kiinnostavaan ammuntalajiin. Hän on aktiivinen ampumatoimija Pohjois-Savossa naisten keskuudessa ja tuo harrastuneisuuttaan esille monipuolisesti.

Laesalo on kotoisin Lohjalta. Hän muutti Leppävirralle vuonna 2021. Uusperheeseen kuuluvat puoliso Antti Laitinen ja hänen kolme lastaan.

– Puolisoni on aktiivinen reserviläinen ja ampuja, ja sitä kautta innostuin ammuntaharrastuksesta. Lempilajini on perinnekivääri, jota harrastan avotähtäin-Ukko-Pekalla m/39.

Hänen toisena lajinaan on perinnepistooli, jota hän harrastaa puolisonsa Lahti-pistoolilla. Suunnitelmissa on myös oman aseen hankkiminen.

Laesalo ja Laitinen lataavat patruunansa itse. Tällä hetkellä Ukrainan tilanteen takia on kuitenkin vaikeuksia saada kaikkia latauksessa tarvittavia materiaaleja.

Pariskunta harjoittelee perinneaseilla keskimäärin kahdesti viikossa, 20–30 laukausta harjoittelukerralla. Laesalo pitää lisäksi erittäin tärkeänä myös kylmäharjoittelua, kuten nostoja ja tähtäämistä.

– Ampumaharrastus vaatii keskittymistä ja oman mielen hallintaa. Harrastus pitää yllä omaa sotilasammattitaitoa ja ammunnassa voi haastaa itseään. Hyvistä osumista eli onnistuneesta suorituksesta tulee lisäksi itselle hyvä mieli. Harjoituksissa tulee myös kilpailtua Antin kanssa, Laesalo kuvailee.

Leppävirran Reserviläisissä Laesalo on keskittynyt lähinnä ampumatoimintaan. Hän vaikuttaa aktiivisesti myös Varkauden Ampujissa ja Suomen Asehistoriallisessa Seurassa ja on Varkauden Reserviläisten jäsen.

Leppävirralla on melko aktiivista reserviläistoimintaa ja erityisesti SRA-ammuntoihin on tullut mukaan nuoria jäseniä. Kunnan alueella on Riikinnevan ampumarata, jossa reserviläiset hallinnoivat pistoolirataa.

Laesalo kertoo, että hänen isoisänsä kertomista sotajutuista jäi ajatuksia itämään. Myös Elisabeth Rehnin ajatuksilla ja toiminnalla on ollut vaikutusta hänen ajatteluunsa.

– Ajatuksenani oli jo nuorena, että minunkin täytyy tehdä oma osani tämän maan puolustamisessa. Siitä lähti ajatus myös omasta varusmiespalveluksesta.

Hän suoritti vapaaehtoisen varusmiespalveluksensa ensimmäisten naisten joukossa Uudenmaan prikaatissa vuonna 1996 rannikkojääkärinä ja sai lääkintämieskoulutuksen.

– Ensimmäinen kertausharjoituskutsuni tuli 22 vuotta varusmiespalveluksen jälkeen, mutta nyt harjoituksia on ollut jo yhteensä kolme. Viimeisin niistä oli noin kymmenen vuorokauden harjoitus toukokuussa Länsi-Suomessa.

Erityisesti MPK:n ampumakurssit ja naisille suunnatut kurssit näyttävät täyttyvän nopeasti, mikä osaltaan osoittaa, että suomalaisten maanpuolustustahto on hyvällä tasolla. Tätä on varmasti Ukrainan tilanne herätellyt.

– Maanpuolustus on jokaisen kansalaisen asia. Jos vähänkään tuntee kiinnostusta, kannattaa lähteä rohkeasti mukaan reserviläis- ja ampumatoimintaan. Siellä on hyvää porukkaa ja naisia arvostetaan niissäkin toiminnoissa, Laesalo kannustaa.

Kuka?

Ann-Mari Laesalo

Ammatti: hammashoitaja

Syntynyt: 1975

Sotilasarvo: korpraali

Jäsenyhdistys: Leppävirran Reserviläiset ry

Asuinpaikka: Leppävirta

Motto: Tarkkuus ennen kaikkea