• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Maanpuolustusjärjestöjen dronehankkeelle 60 000 euron avustus Wihurin rahastolta

Lämpökameralla varustettua dronea voidaan käyttää pelastustoimintaan, sähköyhtiöiden tarpeisiin tai maa- ja metsätalouden hoitoon.

Nordic Drones oy

Projektin aikana on hankittu kotimaisen Nordic Dronesin valmistama SkyDrone 7, joka on varustettu lämpökameralla.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt Suur-Savon Reserviupseeripiirille 60 000 euron avustuksen dronehanketta varten. Hankkeessa ovat mukana myös Suur-Savon Reserviläispiiri sekä Kaakkois-Suomen Viestikilta.

Dronehankkeen päätavoite on kehittää monipuolinen ja ketterä dronejärjestelmä, joka vastaa nykyajan ja tulevaisuuden haasteisiin. Lämpökameralla varustettua dronea voidaan käyttää pelastustoimintaan, sähköyhtiöiden tarpeisiin tai maa- ja metsätalouden hoitoon. Maanpuolustustyötä ja reserviläisten kouluttamista painotetaan hankkeessa.

Hanke käynnistyi vuonna 2021. Maaliskuussa 2023 hankittiin suomalaisen Nordic Dronesin valmistama SkyDrone 7, joka on varustettu lämpökameralla. Hankkeen aikana on rakennettu liikkuva komentopaikka pakettiautoon. Komentopaikka varustellaan tänä syksynä viesti- ja johtamisjärjestelmillä.

Vuonna 2024 perustetaan Maanpuolustuskoulutus MPK:n ensimmäinen dronehälytysryhmä Mikkelin koulutuspaikalle. Sen tehtävänä on tukea viranomaisia esimerkiksi kadonneiden etsinnässä.

Dronejen käyttö ja koulutus on yleistymässä Puolustusvoimissa ja reserviläistoiminnassa. MPK:n koulutusjohtajan Kari Pietiläisen mukaan tällä hetkellä rakennetaan miehittämättömän ilmailun koulutusohjelmaa, joka sisältää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta.

– MPK:lle yhteistyö dronehankkeen käynnistäneiden jäsenjärjestöjen kanssa on hyvin tärkeää koulutusmahdollisuuksien sekä kokonaisturvallisuuden kannalta, Pietiläinen sanoo tiedotteessa.

Avustuksen saaneen dronehankkeen toimintaympäristönä on Mikkelin lentoasema.

­– Aktiivisen toimijajoukon ja heidän hakeman rahoituksen ansiosta Mikkelin lentoasemalla on valtakunnallisesti uskottava organisaatio ja koulutustoiminnan harjoittaja miehittämättömän ilmailun saralla, Mikkelin kehitysyhtiö Miksein toimitusjohtaja Timo Paakki sanoo.

Nyt myönnetty 60 000 euron tuki mahdollistaa hankkeen jatkumisen toiseen osaan, jossa tavoitteena on entistä suorituskykyisemmän, kiinteäsiipisen dronen hankinta.

Kaikki myönnetyt apurahat on listattu Wihurin rahaston nettisivuille.