• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Mika Kari, Jari Multisilta ja Kari Kulmala mukaan Reserviläisliiton puheenjohtajakisaan

Aiemmin ehdolle on asettunut Ilpo Pohjola. Valinta tehdään marraskuussa.

Lotta Hietaniemi-Sipakko

Reserviläisliitolle valitaan uusi puheenjohtaja Mikko Savolan ilmoitettua, että hän ei jatka tehtävässä kautensa päättyessä.

Reserviläisliiton seuraava puheenjohtaja valitaan liiton
sääntömääräisessä syyskokouksessa, joka järjestetään 19.11.2016 Lappeenrannassa
osana Jalustintuntumalla-liittokokoustapahtumaa. Ennen kokousta järjestetään
puheenjohtajaehdokkaiden vaalipaneeli. Ehdokkaat kiertävät myös
reserviläispiirien järjestämissä paneelikeskusteluissa ennen syyskokousta.

Tässä artikkelissa esitellään kaikki neljä ehdokasta.

Kari Kulmala


Rääkkyläläinen kansanedustaja Kari Kulmala (ps.) kertoo hänelle maanpuolustustahdon
aina olleen osa maailmankatsomustaan.

– Se on minulle arvojeni, asenteideni ja normien
kokonaisuus, sitä mikä minulle on arvokasta.

Kari_Kulmala_013Kulmalan tavoitteena puheenjohtajana olisi yhteistyön
lisääminen Maapuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutus- ja tukiyksikköjen
kanssa sekä kouluttajakoulutuksen tehostaminen, jotta MPK:lla olisi riittävä
määrä kouluttajia eri kursseilla.

– Reserviläisliiton edunvalvonnan ja tunnettavuuden kannalta
minulla on hyviä yhteyksiä. Tiedotusvälineisiin minulla on erittäin hyvä
suhteet. Lisäksi minulla on suorat yhteydet nykyiseen puolustusministeriimme.
Tapaan hänet eduskunnassa lähes päivittäin.

Kulmala pitää suoraa yhteyttään puolustusministeriin
erittäin merkittävänä seikkana nyt, kun vapaaehtoisen maanpuolustuksen
määrärahoja ollaan jälleen leikkaamassa.

Kari Kulmala kertoo kun häntä pyydettiin ehdokkaaksi,
koettiin, että olisi eduksi, jos tuleva puheenjohtaja aloittaisi puhtaalta
pöydältä ilman entisiä reserviläistoiminnan rasitteita.

– Toimintaan halutaan uusia näkemyksiä, entistä kunnioittaen.

Ikä: 51
Sotilasarvo: reservin ylikersantti
Ammatti: Kansanedustaja, poliisi (hallintotieteen maisteri)
Puolue: Perussuomalaiset rp.
Liittynyt Rääkkylän Reserviläiset ry:n jäseneksi vuonna 1988.

Mika Kari


Lahtelainen
kansanedustaja Mika Kari (sd.) on puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja,
hallintovaliokunnan jäsen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan
jäsen. Mika Kari on aktiivisesti toiminut sen puolesta, että Suomelle saadaan
lupa poiketa EU:n ampuma-ase direktiivistä koulutettuun reserviin pohjautuvan
puolustusratkaisun vuoksi.

MikaKari– Olin viemässä Suomen kantaa eteenpäin sekä
puolustusvaliokunnassa että hallintovaliokunnassa huomioiden erityisesti
reserviläistoiminnan tarpeet. Tapasin lausunnon valmistelijoita ja pyrin
vaikuttamaan reserviläistoiminnan kannalta myönteisen ratkaisun löytämiseksi.

Vaikka maanpuolustustyön arvostus on tänä päivänä korkealla,
Mika Kari tietää, että liiton jäsenmäärän kehityksen ja toiminnan
tunnettavuuden eteen on tehtävä työtä myös jatkossa.

– Jäsenhankinnassa lähtisin hakemaan ratkaisua kotiutuvien
varusmiesten tavoittamiseen. Haluaisin, että jokaiselle varusmiehelle olisi
entistä luontevampaa liittyä Reserviläisliiton jäseneksi.

Mika Kari kertoo kiinnostuneensa Reserviläisliiton
puheenjohtajan tehtävästä ja ilmoittaneensa yhdistykselleen olevansa
käytettävissä ehdokkaaksi.

– Ehdokkuus on minulle tärkeä asia, suhtaudun siihen
vakavasti, pääsen kuulemaan reserviläisten ajatuksia vapaaehtoisen
maanpuolustuksen kentästä. Ehdokkuus on asia, jossa olen vain saamapuolella,
Mika Kari sanoo.

Ikä: 49
Sotilasarvo: res. ylivääpeli
Ammatti: Kansanedustaja, Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(yhteisöpedagogi, AMK)
Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti
r.p. (SDP)

Liittynyt Lahden Reserviläiset ry:n jäseneksi 22.1.2015. 


Jari
Multisilta

Porilainen professori Jari Multisilta näkee vahvuudekseen verkostoitumisen ja asiantuntijoiden johtamisen.

JariMultisiltaISO– Puheenjohtajuutta ajatellen vahvuutenani on
verkostoituminen ja asiantuntijoiden johtaminen. Olen oppinut työssäni yhdessä
tekemisen merkityksestä ja yhteisten tavoitteiden eteen ponnistelusta. Haluan
tuoda kannustavaa yhdessä tekemisen iloa Reserviläisliittoon, Multisilta
kertoo.

Jari Multisilta listaa vahvuuksikseen myös
johtajakouluttajakoulutuksen sekä kansainvälisyyden. Yhteistyötä hän haluaa
tehdä kaikkien maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Jokainen Reserviläisliiton puheenjohtaja on vienyt omalla tavallaan
Reserviläisliittoa eteenpäin, Jari Multisilta näkee juhlavuonna 2015 tehdyn
strategian antavan hyvät askelkuviot tulevalla puheenjohtajalle.

– RES 2020 -strategia on hyvä asiakirja, tulevan
puheenjohtajan on lähdettävä sen pohjalta kehittämään Reserviläisliittoa,
Multisilta linjaa.

Hänen mielestään on tärkeää jalkauttaa strategia
reserviläispiireihin ja -yhdistyksiin.

– Liitto on olemassa, koska yhdistykset ovat olemassa.
Liiton on jatkossakin huolehdittava siitä, että yhdistykset ovat elinvoimaisia
ja uudistumiskykyisiä. Maanpuolustustahdon ylläpidosta ja tunnettuudesta pitää
huolehtia erityisesti nuorten keskuudessa.

Ikä: 50 
Sotilasarvo: res. ylivääpeli
Ammatti: Multimedian professori, Tampereen teknillinen yliopisto sekä Porin
yliopistokeskuksen johtaja
Liittynyt Porin Reservinaliupseerit ry:n jäseneksi 20.10.2008.


Ilpo Pohjola


Liperiläinen llpo Pohjola aloitti yli 30 vuotta sitten Reserviläisliiton
yhdistystoiminnassa ja siirtyi kokemuksen karttuessa liiton luottamustehtäviin.
Vuosina 2001–2004 Pohjola toimi liiton varapuheenjohtajana, jonka jälkeen hän
on toiminut liiton kansainvälisessä toimikunnassa.

ilpo_15_1Vahvuutenaan Reserviläisliiton puheenjohtajaksi Ilpo Pohjola
kokee pitkän työrupeaman perusreserviläisestä liiton ja kansainvälisen
reservinaliupseerijärjestö CISOR:n johtopaikoille.

– Olen katsonut Reserviläisliiton varapuheenjohtajuuden jälkeen
liittoa ja reserviläistoimintaa hiukan ulkoa päin. Se on antanut perspektiiviä
ja uusia ideoita reserviläisasioiden kehittämiseksi.

Pohjola pitää Reserviläisliiton kaikkein tärkeimpänä
tehtävänä jäsenten toimintaedellytysten parantamisen sekä aktivoimisen ja
osallistamisen yhteiseen tekemiseen, sillä liitto on jäseniään varten.

– Lisäksi on tärkeää jalkauttaa liiton strategia sekä
huolehtia edunvalvonnasta, johon olen jo miettinyt uudenlaisia toimintamalleja.
Yhteistyö yrityselämän kanssa on vahvuuteni, jonka haluan tuoda
Reserviläisliiton hyödyksi ja näin vahvistaa sen taloudellista pohjaa.

Ikä: 54
Sotilasarvo: Sotilasmestari res., sijoitus sodanajan kokoonpanossa
Ammatti: Kehityspäällikkö (Kauppatieteiden maisteri, väitöskirja
tarkastettavana)
Poliittisesti sitoutumaton, markkinatalouden ja yksilön vapauden kannattaja
Reserviläisliiton jäsen vuodesta 1985, Liittynyt Joensuun Reserviläiset ry:n
jäseneksi 24.3.1988.

Reserviläisliiton
puheenjohtajavaali

– Liiton jäsenyhdistyksillä on oikeus asettaa ehdokkaita puheenjohtajavaaliin
– Valituksi tulee henkilö, joka saa vähintään puolet annetuista äänistä.
Tarvittaessa järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen
ehdokkaan kesken.
– Uuden puheenjohtajan toimikausi alkaa 1.1.2017 ja on kaksivuotinen


Lisätietoja ehdokkaista
Reserviläisliiton nettisivuilla osoitteessa
http://reservilaisliitto.fi/syyskokous_2016/puheenjohtajavaali