• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Miten mukaan MPK:n toimintaan? – Kysymyksiä ja vastauksia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

MPK:n koulutuksessa voi hankkia muun muassa kertausharjoitusvuorokausia.

Hanna-Maija Raitio

MPK kouluttaa muun muassa taistelua rakennetulla alueella vapaaehtoisille reserviläisille.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) kouluttaa vuodessa noin 33 000:ta reserviläistä ja yhteensä 50 000:ta suomalaista. MPK:n toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Toimitus kokosi yhdessä MPK:n työntekijöiden kanssa vinkkipaketin niille, jotka ovat kiinnostuneita liittymään mukaan MPK:n koulutettavaksi tai kouluttajaksi. 


Miten voin etsiä
MPK:n kursseja ja ilmoittautua niille?

Kaikki MPK:n kurssit löytyvät yhdistyksen nettisivuilta
osoitteesta www.mpk.fi/koulutuskalenteri.
MPK:n koulutuksiin voi tutustua kahdesta eri näkökulmasta: eri aihealueisiin
liittyvän koulutuksen löytää suoraan etusivulta www.mpk.fi
tai koulutusta voi etsiä maakunnallisesti oman asuinalueen mukaan. Itselleen
sopivia kursseja voi hakea vapaasanahaun sekä alueellisen, ajallisen ja
aihepiireihin perustuvan rajauksen avulla.

 

Mitä tarkoitetaan
rinnasteisilla kertausharjoitusvuorokausilla, joita joillekin MPK:n kursseille
osallistuville myönnetään?

MPK on Puolustusvoimien strateginen kumppani, joka järjestää sotilaallista
koulutusta, sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja
kokonaisturvallisuuskoulutusta.

Puolustusvoimien tilaamasta sotilaallisesta koulutuksesta myönnettävät
vapaaehtoiset harjoitusvuorokaudet (VEH) lasketaan täysimääräisinä
kertausharjoitusvuorokausiksi.

Lisäksi joistakin MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevista
koulutustapahtumista myönnetään reserviläiselle rinnasteisia
kertausharjoitusvuorokausia. Näiden tarkoituksena on kannustaa reserviläisiä
osallistumaan myös muuhun kuin Puolustusvoimien tilaamaan ja johtamaan
koulutukseen, joka palvelee maanpuolustustyötä.

Myönnettävien vuorokausien määrästä päättävät Puolustusvoimien
aluetoimistot. Reservin ylennyksissä rinnasteisia vuorokausia hyväksiluetaan
yhteensä enintään 25.

 

Voiko kuka tahansa
intin käynyt osallistua esimerkiksi kurssille, jolla koulutetaan taistelua
rakennetulla alueella, oli oma koulutustausta mikä tahansa?

MPK:n järjestämä koulutus on lähtökohtaisesti perustason koulutusta, johon kuka
tahansa intin käynyt voi osallistua. Tiedot kurssin alkuvaatimuksista löytyvät
kunkin kurssin kuvauksesta: esimerkiksi onko kurssi kohdennettu tietylle
joukolle tai onko kyseessä jatkokurssi.

Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus on useimmiten kohdennettu
jollekin SA-joukolle, mutta osa Puolustusvoimien tilaamasta sotilaallisesta
koulutuksesta on avointa kaikille reserviläisille. MPK:n kautta on myös
mahdollista kouluttautua kouluttajaksi vieraaseen aselajiin tai
koulutushaaraan.

kasaus

MPK:n toiminnassa reserviläiset voivat päästä kouluttamaan reserviläisiä. Tässä koulutetaan RK 95 TP:n lukon irroittamista ja kiinnittämistä. Kuva: MPK Lounais-Suomi

 

Minkälaisia
varusteita MPK:n kursseilla käytetään? Pitääkö olla omia varusteita?

Pääsääntöisesti osallistuja saa kurssilla kaikki kurssin
suorittamiseen vaaditut varusteet. MPK:n kursseilla osallistujat varustetaan joko Puolustusvoimien
tai MPK:n varusteilla, ellei kurssin esitiedoissa erikseen mainita tarvetta
omille varusteille. Puolustusvoimien tilaamassa sotilaallisessa koulutuksessa
pätevät Puolustusvoimien omat ohjeet varusteista ja niiden käytöstä, eli
esimerkiksi omien jalkineiden tai hanskojen käyttö on usein sallittua, mutta ei
pakollista.

 

Miten pääsen MPK:n
kouluttajaksi?

Koulutustehtävistä kiinnostuneen kannattaa ensimmäiseksi
hakeutua omien kiinnostuksen kohteiden mukaiselle kurssille. Kurssin jälkeen
voi ilmoittaa kurssinjohtajalle kiinnostuksensa apukouluttajan tehtävistä. Jos
aihe ja kouluttajan tehtävät tuntuvat edelleen mielekkäiltä, kannattaa olla
yhteydessä oman alueen MPK:n toimipisteeseen.

Näyttöjen kautta pääsee aina vaativimpiin tehtäviin ja
kouluttajakoulutukseen.

”Tule löydetyksi”

Aktiivinen toimiminen MPK:n kouluttajana parantaa valmiuksia: se voi antaa uusia
SA-tehtäviä, vaikuttaa SA-tehtävään, ylennyksiin sekä myöhemmässä vaiheessa
muihin sijoituksiin.

Kouluttajana ja johtajana toimimisen jälkeen pystyy esimerkiksi
toimimaan varmemmin kertausharjoituksissa ja saa valmiuksia pärjätä paremmin
omassa SA-tehtävässä.

MPK:n kouluttajana on myös mahdollista ottaa kokonaan uusi
suunta ja suuntautua kouluttajaksi myös oman siviiliammatin mukaan.

1Tuliasemakurssi_TULTA_Pirttikoski_Pasi

MPK järjesti Hämeessä tuliasemakurssin viime syksynä. Kuva: Pasi Pirttikoski

Ovatko MPK:n kurssit
maksullisia?

Osa MPK:n koulutuksesta on maksutonta, ja Puolustusvoimien
tilaama sotilaallinen koulutus järjestetään vapaaehtoisina harjoituksina,
joista ei koidu osallistujille kuluja. Osa kursseista on kuitenkin maksullisia,
ja kurssimaksut vaihtelevat viiden ja noin kahdenkymmenen euron välillä
koulutusvuorokautta kohti. Kurssimaksuilla katetaan osallistujien
vakuutusturvaa, majoitusta, muonitusta ja materiaalikuluja. MPK:n
kurssitoiminta on voittoa tavoittelematonta.

 

Jos liityn
maakuntajoukkoihin, tuleeko MPK:lta kutsuja harjoituksiin?

Maakuntajoukot muodostavat keskeisen osan Puolustusvoimien
paikallisjoukoista. Kuhunkin paikallispataljoonaan kuuluu maakuntakomppania,
joka harjoittelee useita kertoja vuodessa, ja jonka tehtäväkenttä on hyvin
monipuolinen. Puolustusvoimat vastaa maakuntajoukkojen rekrytoinnista,
harjoituksiin kutsumisesta sekä muusta toiminnan organisoinnista.

Osa maakuntajoukkojen harjoituksista on Puolustusvoimien
kertausharjoituksia, osa vapaaehtoisia harjoituksia ja osan MPK järjestää Puolustusvoimien
strategisena kumppanina. Lisäksi moni maakuntajoukkoihin kuuluva reserviläinen suorittaa
MPK:n kursseja omaehtoisesti muiden reserviläisten tavoin ja toimii
kouluttajana.

Artikkeli on julkaistu myös Reserviläisen numerossa 2/2017.