• Vapaaehtoinen maanpuolustus

MPK viimeistelee liikuntakouluttajien opintopolkua

Fyysisen toimintakyvyn kursseista koostuva kokonaisuus on edennyt pilotointivaiheeseen. Lopullisen muotonsa järjestelmä saa kuluvan vuoden aikana, jonka jälkeen se otetaan viralliseen käyttöön.

Marko Taavila

Liikuntakouluttajien tehtävänä on järjestää fyysistä toimintakykyä edistävää toimintaa reserviläisille. Tapahtumat voivat olla erillisiä tai sijoittua MPK:n muiden kurssien yhteyteen.

Liikuntakouluttajien koulutusten tavoitteena on tuottaa MPK:n piireihin osaavia toimijoita. Heidän tehtävänään on järjestää fyysistä toimintakykyä edistäviä tapahtumia alueellaan.

– Päällimmäisenä ajatuksena on aktivoida reserviläisiä kohottamaan kuntoaan oikeaoppisesti ja monipuolisesti pätevien liikuntakouluttajien ohjauksessa. Välillinen tuote heijastuu positiivisesti henkilön jaksamiseen sekä hyvinvointiin, sanoo MPK:n liikuntapäällikkö Matti Santtila.

Uuden koulutuksen taustalla vaikuttaa Puolustusvoimien vuonna 2015 teettämä reserviläisten fyysisen toimintakyvyn tutkimus. Tulokset osoittivat huomattavan harvan testatun kykenevän liikkuvaan sodankäyntiin, johon nykyinen taistelutapamme perustuu.

Liikuntakouluttajan opintoihin hakeutuvilta edellytetään alan taustaa. Tällaiseksi katsotaan urheilulajien valmennuskoulutukset ja käytännön kokemus harjoitusten vetämisestä. Lisäkriteereinä ovat sitoutuminen MPK:n kouluttajaksi sekä kyvykkyys kurssien johto- ja opetustehtäviin.

Piirien liikuntapäälliköt valitsevat halukkaista koulutukseen parhaiten soveltuvat henkilöt. Hyväksytyt suorittavat itsenäisesti kokonaisuuteen kuuluvat kurssit, joiden yhteislaajuus 56 tuntia vastaa kahta opintopistettä. Pääesikunnan koulutusosasto on vahvistanut sisällön ja sille pyritään myöhemmin hakemaan hyväksiluettavuutta liikunta-alan oppilaitoksissa.

Koulutukset suoritetaan kuudessa osiossa, joista Taistelijan keho ja Kuntotestaajan MPK-kurssit jakaantuvat verkko- ja lähiopetusjaksoihin.

– Taistelijan keho -ohjelma koulutetaan kaikille varusmiehille ja vapaaehtoisille naisille. Reserviläinen voi suorittaa sen MPK:n koulutusjärjestelmän kautta.

Military Crosstraining edustaa MPK:n uusinta fyysisen toimintakyvyn kurssitarjontaa. Sen harjoitteet suoritetaan liikunta- tai maastoasussa hyödyntäen painovastuksina ammuslaatikoita, aseita ja muuta sotilaskalustoa. Piirien käyttöön hankitaan harjoitusvälineitä, jotka tuodaan pakettiautolla treenaajien luokse paikalliselle urheilukentälle, puistoon tai muulle vapaalle alueelle.     

– Välineistökin on vapaasti improvisoitavissa, joten harjoitteluun voidaan ryhtyä matalalla kynnyksellä.

Esteratakurssit ovat niin ikään käytäntöpainotteisia. Niiden suorituspaikkoja rakennettiin kaikille varuskunta-alueille jo 2000-luvulla. Muualla esterata voidaan toteuttaa luovasti saatavilla olevista elementeistä.      

Kenttäkelpoisuusmarssin järjestelyihin osallistuminen mittaa organisointikykyä. Mikäli tämä tai jokin muu koulutusosio on tehty viimeisten kolmen vuoden sisällä, voidaan suoritus katsoa voimassa olevaksi.     

Koulutus antaa pätevyyden viideksi vuodeksi kerrallaan. Sen jälkeen osaaminen pitää päivittää täydennyskoulutuksella.