• Vapaaehtoinen maanpuolustus

MPK:lle merkittävä lahjoitus

ICT-Suomi lahjoitti Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle 100 000 euroa kansalaisten kyberturvallisuuskouluttamista varten.

Suvi Suovaara/MPK

Kyberkoulutuksessa tietokone on työvälineenä. Kuva MPK:n kyberkoulutuksesta vuodelta 2014.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) sai helmikuussa
merkittävän lahjoituksen kyberkoulutuksen kehittämiseen. Viestintä- ja
tietoteknisen alan edunvalvoja ICT-Suomi ry halusi panostaa kansalaisten
kyberturvallisuusosaamiseen lahjoittamalla MPK:lle 100 000 euroa. MPK käyttää
varat kyberkoulutushankkeeseen, jonka on tarkoitus kestää kolme vuotta.

– Kyseessä on erityinen lahjoitus. Tuella saadaan hankittua
esimerkiksi laitteita, jotka mahdollistavat koulutuksen. Rahalla voidaan
rakentaa suljettu verkkoympäristö, jossa koulutus tapahtuu, MPK:n koulutussuunnittelija
Irina Lönnqvist sanoo.

100 000 euron lahjoituspotista 10 000 euroa käytetään
peruskurssin kouluttajakyvyn luomiseksi jokaiseen koulutus- ja tukiyksikköön.
30 000 euroa käytetään kouluttajien koulutukseen ja
60 000 euroa
materiaalihankintoihin. MPK hankkii muun muassa liikuteltavia kalustomoduuleita
eli ”Noppia”, jotka pyritään saamaan käyttöön viimeistään vuonna 2018 eli
hankkeen viimeisenä vuonna.

Kurssit suosittuja

Kyberturvallisuuskoulutus on laaja käsite, johon voidaan
yhdistää verkon käytön turvallisuuden lisäksi esimerkiksi
informaatioturvallisuus. Aihepiirin kurssit ovat viime vuosina kasvattaneet
suosiotaan.

– Vuosien 2014 ja 2015 välillä kurssien osallistujamäärä
tuplaantui noin 150:stä 300:een. MPK:n ensi huhtikuussa järjestämälle
informaatioturvallisuuden kurssillekin on ilmoittautunut noin 90 ihmistä,
vaikka sitä ei ole edes erityisesti markkinoitu, Lönnqvist kertoo.

MPK on antanut kyberturvallisuuskoulutusta noin viiden vuoden ajan, Lönnqvist sanoo. Aihe on tullut viime vuosina ihmisille läheisemmäksi, ja samalla koulutuksen kysyntäkin on kasvanut. Viestintävirastokin perusti vuonna 2014 Kyberturvallisuuskeskuksen, joka kehittää verkon toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Kyberturvallisuusosaamiselle on Suomessa koko ajan enemmän kysyntää, sillä keskus on arvioinut muun muassa verkossa tapahtuvan kiristämisen ja palvelunestohyökkäysten määrän kasvun jatkuvan tänäkin vuonna.

Koulutusohjelma
kesällä valmiiksi

Lönnqvist painottaa, että kun hanke nojaa vapaaehtoistyöhön,
on hankkeen kolmen vuoden aikataulu suuntaa antava. Hankkeen koulutusohjelma
valmistuu joka tapauksessa kesäkuun loppuun mennessä.

– Ensin kartoitetaan osaajia, ja millaista kyberkoulutusta on
jo olemassa. Piireille lähtee kysely, jonka pohjalta pyritään vastaamaan
koulutustoiveisiin, Lönnqvist sanoo.

ICT-Suomi toivoo
muitakin lahjoittajia

ICT-Suomi perustelee lahjoitustaan halulla kantaa yhteiskunnallisen
vastuunsa ja osallistua Suomen kokonaisturvallisuuden rakentamiseen.

– Toivomme, että myös muut yhteiskunnan toimijat lähtevät
mukaan tähän hankkeeseen tarjoamalla omia resurssejaan esimerkiksi
lahjoituksina, kouluttajaresursseina tai koulutustiloina ympäri maata, sanoo
ICT-Suomen hallituksen puheenjohtaja Ture
Tähtinen
.

Hanke jakautuu kahteen osaan. Jatko- ja
erikoiskoulutuskursseilla syvennytään tarkemmin aiheeseen ja harjoitellaan
suljetuissa verkkoympäristöissä. Kyberturvahankkeen aloitusseminaari pidetään
tiistaina 8.3. Tuusulassa. Tilaisuuteen voi ilmoittautua osoitteessa http://bit.ly/1KN7RvM