• Vapaaehtoinen maanpuolustus

MPK:n ja Jyväskylän yliopiston uusi kyberopas jaetaan kaikille koulussa aloittaville opiskelijoille

Opas auttaa muun muassa luomaan hyviä salasanoja ja parantamaan jokaisen kyberturvallisuutta. ”Tämä on yliopiston ja koko yhteiskunnan edun mukaista”, rehtori Matti Manninen sanoo.

Suvi Suovaara

Oppaan teemoihin lukeutuu muun muassa kybermaailma ja sen kietoutuminen osaksi arkeamme.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK ja Jyväskylän yliopisto
julkaisevat Kyberin taskutieto
-oppaan, joka jaetaan syksyllä kaikille yliopiston uusille opiskelijoille. Oppaassa
kerrotaan ytimekkäästi ja selkokielellä kybermaailmasta. Teemoja ovat muun
muassa informaatiovaikuttaminen ja kybermaailman toimintahäiriöihin
varautuminen.

Oppaassa annetaan myös muun muassa ohje hyvän salasanan
luomiseen. Oppaaseen on laadittu 10+1 kyberkäskyä, jotka parantavat
kyberturvallisuutta.

Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen pitää opasta tärkeänä opiskelijoiden
kyberturvallisuuden perustaitojen ja medialukutaidon kehittämisen kannalta.

– Tämä on myös yliopiston ja koko yhteiskunnan edun mukaista, sillä
kyberturvallisuuden perusta on yksilöiden kyberturvallisessa toiminnassa,
Manninen sanoo.

Oppaan ovat kirjoittaneet MPK:n erikoissuunnittelija Irina Lönnqvist ja Jyväskylän
yliopiston elektronisen liiketoiminnan lehtori Panu Moilanen. Painettua opasta jaetaan myös molempien
julkaisijoiden järjestämissä tapahtumissa.

– Kyberturvallisuus
on yksi kokonaisturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, ja
kyberturvallisuuden kurssit kuuluvat MPK:n koulutuksista suosituimpiin. Onkin
luonnollista, että tarjoamme kyberturvallisuuteen liittyvää tietoa
mahdollisimman laajasti ja jaamme opasta koulutuksissamme, MPK:n
toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen toteaa.