• Vapaaehtoinen maanpuolustus

MPK:n Kunnossa inttiin -koulutus starttasi

Kurssin tarkoituksena on edistää nuorten fyysisen kunnon harjoittelua ennen armeijaan menoa.

Tommy Koponen

Emma Kauppinen harjoitteli esteradalla Kunnossa inttiin -kurssilla.

Yhtenä MPK:n uusimpana koulutusmuotona on asepalvelukseen
aikoville tytöille ja pojille tarkoitettu Kunnossa inttiin -kurssi. Ensimmäinen
asepalveluksen fyysisiin rasituksiin valmistava kurssi johdatti joukon nuoria
tavoitteellisen harjoittelun pariin. Ensimmäiseen lähipäivään kuului teoriaa,
lihaskuntotesti ja ohjattuja voimaharjoitteita. Toinen, Santahaminassa Kaartin jääkärirykmentissä
järjestetty lähipäivä koostui etäjakson kotitehtävien käsittelystä, Military
Cross Training -harjoittelusta ja sotilasesterataan tutustumisesta.

Kurssille osallistui parikymmentä 16-19-vuotiasta nuorta
pääkaupunkiseudulta. Osa nuorista oli hakeutunut kurssille itsenäisesti ja
toiset osana Alppilan lukion valinnaisia liikuntaopintoja. Heidän joukossaan
oli asepalvelukseen hakeutumista suunnitteleva Emma Kauppinen.

– Tulin kurssille ilman ennakko-odotuksia, mutta odotin
esteradalle pääsyä. Haaveenani on päästä joskus inttiin, joten tavoitteenani
oli saada tältä kurssilta käsitys siitä, paljonko ennen sitä pitäisi vielä
harjoitella. Aika hyvin kurssi on onnistunutkin tässä, Kauppinen kertoo.

 

Kaikille sopiva
fyysinen koulutus madaltaa kynnystä asepalvelukseen menemiselle

Suomalaisnuorten fyysinen kunto on viime vuosikymmenien
aikana muuttunut. Yhtäältä nuorten keskimääräinen kunto on heikentynyt,
toisaalta taas huippukuntoisten ja huonommassa kunnossa olevien välinen ero on
suurentunut.

– Jotkut ovat tosi hyvässä fyysisessä kunnossa ja toiset
sitten eivät. Se riippuu tosi paljon siitä, liikkuuko omalla vapaa-ajalla
paljon vai ei, Kauppinen pohtii.

Kunnossa inttiin -kurssit on suunniteltu kaikenlaisille
nuorille soveltuviksi. Niiden keskeisenä tarkoituksena on edistää nuorten
fyysisen kunnon harjoittelua ennen asepalvelusta ja välillisesti myös ehkäistä
palveluksen keskeytymisiä. MPK:n liikuntakoulutuksesta vastaava
projektipäällikkö Matti Santtila
kertoo, että Puolustusvoimat on viime vuosina aktiivisesti pyrkinyt vähentämään
palveluksen keskeyttämisten määrää ja madaltamaan kynnystä aloittaa
asepalvelus.

– Puolustusvoimien toive on ollut, että MPK ottaisi koppia
näiden asepalvelukseen valmistavien kurssien järjestämisestä, Santtila toteaa.

– Kursseja järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Toivomme
osallistujien ja yhteistyökoulujen antavan reilusti palautetta, koska tämä
kurssi ei ole meitä vanhoja partoja vaan nuoria varten. Tavoitteenamme on tehdä
tästä kurssista mahdollisimman hyvin nuoria palveleva kokonaisuus.

 

Osa lukion
valinnaisia liikuntaopintoja

Kunnossa inttiin -kurssit on rakennettu siten, että ne
voidaan hyväksilukea osaksi toisen asteen valinnaisia liikunnan opintoja.
Toisen asteen opiskelijoille järjestettävät kurssit koostuvat kahdesta
kahdeksantuntisesta lähipäivästä sekä niiden väliin sijoittuvasta 14 tunnin
etäjaksosta. Etäjakson aikana oppilaat harjoittelevat MarsMars-sovelluksessa
tarjottujen ohjelmien mukaan ja kirjaavat suorituksensa sovellukseen.

Koulutus on mahdollista räätälöidä yhteistyössä lukion tai
ammattioppilaitoksen kanssa. Koulujen ja oppilaitosten liikunnanopettajat
ovatkin keskeisessä roolissa kurssien järjestämisen ja suunnittelun suhteen. 

Kunnossa inttiin -koulutuksia löydät MPK:n
koulutuskalenterin kautta eri puolilta Suomea. Mikäli alueeltasi ei löydy
tällaisia kursseja, voit ottaa yhteyttä omaan liikunnanopettajaasi ja MPK:n
paikalliseen liikuntapäällikköön.

Nuoret tutustuivat esterataan kurssilla. Kuva: Tommy Koponen