• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Naton suosio jatkaa kasvuaan RUL:n jäsenten keskuudessa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan lisäsi paljon reserviupseereiden Nato-kannatusta.

Susanna Takamaa

RUL on ollut 1990-luvun alusta lähtien aktiivinen Naton reserviupseeriyhdistyksen CIOR:n kumppani ja mm. isännöi vuonna 2019 CIOR:n nuorten upseerien kansainvälisen seminaarin Tuusulassa.

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) uusi Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen jälkeen jäsenilleen tekemän kyselyn Nato-jäsenyydestä. Aiempi kysely tehtiin 16.2–28.2. ja enemmistö vastanneista ehti vastata kyselyyn ennen Venäjän hyökkäystä ukrainaan.

Uusimman kyselyn mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan lisäsi merkittävästi Nato-jäsenyyden kannatusta reserviupseereiden keskuudessa.

Kyselyn mukaan Nato-jäsenyyttä kannattaa nyt peräti 83,1 prosenttia vastanneista, sitä vastustaa 9,0 prosetnttia ja kannastaan epävarmoja on 7,8 prosenttia. 

Muutos helmikuun lopun vastaavaan kyselyyn on merkittävä. Jäsenyyden kannattajien määrä on noussut peräti 18,7 prosenttiksikköä. Helmikuussa jäsenyyttä kannatti 64,4 prosenttia vastanneista. Edellisen kyselyn jälkeen Nato-jäsenyyttä vastustavien määrä pieneni 12,5 prosenttiin ja epävarmoja on nyt 6,4 prosenttiyksikköä.

Ukrainan tapahtumat ovat kääntäneet Nato-jäsenyyden kannatuksen reserviupseereiden keskuudessa voimakkaaseen kasvuun. Viime vuonna tehdyssä kyselyssä liittymistä nopeasti tai lähivuosina kannatti 52,8 prosenttia vastanneista liiton jäsenistä ja vuonna 2020 44,3 prosenttia. 

Ukrainan sota on koskettanut

Reserviupseerit ovat kuitenkin jatkuvasti kannattaneet Nato-jäsenyyttä merkittävästi muuta väestöä enemmän. Tämä selittynee pitkälti reserviupseereiden saamalla sotilaskoulutuksella sekä jäsenten kiinnostuksella turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin. 

Ylen helmikuisen kyselyn ensimmäisen kerran enemmistö suomalaista eli 53 prosenttia kannattaa Suomen liittymistä sotilasliitto Naton jäseneksi. Ylen kyselyn perusteella 28 prosenttia suomalaisista vastustaa ja 19 prosenttia on kannastaan epävarmoja.

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on koskettanut voimakkaasti reserviupseereita ja liittoa. Tämä näkyy Nato-jäsenyyden voimakkaana kasvuna liiton jäsenten keskuudessa, mutta myös monina muina toimina, toteaa RUL:n puheenjohtaja Aaro Mäkelä. 

Useissa jäsenyhdistyksissä on osallistuttu rahan- ja varusteiden keräyksiin Ukrainan hyväksi. Yhdistykset ovat haastaneet muita organisaatioita rahankeräyksiin ja järjestäneet useita Ukrainan tilannetta käsitteleviä tilaisuuksia. Liitto on myös lahjoittanut 5000 euroa Ukrainaan.

– Liitto on tiedottanut aktiivisesti reserviläisten toimintamahdollisuuksista uudessa tilanteessa. Kiinnostus vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen on lähes räjähtänyt ja asia näkyy myös liittoon tulleissa jäsenhakemuksissa. Uusia jäsenhakemuksia helmikuun alun jälkeen on meille tullut hieman alle 500, joka on noin neljä kertaa viime vuotta enemmän.