• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Nopean Natoon liittymisen kannatus selvässä kasvussa Reserviläisliiton jäsenistössä

38,5 prosenttia Reserviläisliiton jäsenkyselyyn vastanneista kannattaa Suomen nopeaa liittymistä Natoon.

Puolustusvoimat

”Vuonna 2020 jäsenkyselyssä vain 20 prosenttia kannatti Suomen nopeaa liittymistä Natoon, viime vuonna 30 prosenttia ja nyt tänä vuonna peräti 38,5 prosenttia”, Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola toteaa. Arkistokuva kansainvälisestä Cold Response -harjoituksesta.

Reserviläisliiton jäsenten Nato-kannoissa on nähtävissä selviä muutoksia. Erityisesti Suomen nopeasti Natoon haluavien määrä on kasvanut viime aikoina. Liitto toteutti 1.–13. helmikuuta välisenä aikana jäsenkyselyn.

38,5 prosenttia vastanneista kannatti Suomen nopeaa liittymistä Natoon.

– Vuonna 2020 jäsenkyselyssä vain 20 prosenttia kannatti Suomen nopeaa liittymistä, viime vuonna 30 prosenttia ja nyt tänä vuonna peräti 38,5 prosenttia. Kahden vuoden aikana muutos on ollut lähes 20 prosenttiyksikköä, mikä on näin lyhyessä ajassa valtava muutos reserviläiskentässä, Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola toteaa.

Kyselyyn vastanneista 13,7 prosenttia vastasi, että Suomen pitäisi liittyä Natoon lähivuosina. 32,8 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomen ei pitäisi liittyä nyt, mutta säilyttää mahdollisuus liittyä myöhemmin.

10,1 prosenttia vastaajista ei kannattanut Nato-jäsenyyttä ja ”en osaa sanoa” vastasi 4,9 prosenttia.

– Kielteisesti Nato-jäsenyyteen suhtautuu nyt siis vain 10 prosenttia, kun kaksi vuotta sitten vastaava luku oli 19 prosenttia. Tämänhetkinen maailmanpolitiikan epävakaus vaikuttaa suomalaisten turvallisuuden tunteeseen. Tämä heijastuu Nato-myönteisyyden kasvuna.

Reserviläisliitto korostaa, että Nato-keskustelua tulisi käydä yhteiskunnassa laajasti.

Jäsenkyselyyn vastasi 2 768 liiton jäsentä. Kysely toteutettiin sähköisesti. Vastaava kysely toteutetaan vuosittain.