• Vapaaehtoinen maanpuolustus

”Nyt päätämme millainen puolustus meillä tulevaisuudessa on”

Reserviläisliitto julkaisi oman vaaliohjelmansa perjantaina. Ohjelmalla pyritään vaikuttamaan ehdokkaisiin ja myös äänestäjiin.

Puolustusvoimat

Vahvaa puolustusta ylläpidettävä –nimellä kulkeva Reserviläisliiton vaaliohjelma kattaa kymmenen kohtaa, joiden avulla liitto haluaa nostaa Suomen puolustuksen tulevaisuuden isoksi teemaksi tulevissa eduskuntavaaleissa.

Koko Suomea on puolustettava, yleinen asevelvolisuus
säilytettävä ja puolustusmäärärahat on saatava riittävälle tasolle. Siinä
tiivistetysti Reserviläisliiton vaaliohjelma lähestyviä eduskuntavaalien
suhteen.

Liitto haluaa mainitut kolme kohtaa kirjattavaksi tulevaan
hallitusohjelmaan puolustuksen ylläpitämisen ja kehittämisen pohjaksi.

– Reserviläisliitto haluaa nostaa puolustuksemme
tulevaisuuden vakavaan keskusteluun vaalikampanjoinnin yhteydessä. Pian
päättyvällä vaalikaudella tehtyjen määrärahaleikkausten johdosta
puolustusjärjestelmämme on nyt vedenjakajalla. Jos esitettyä lisärahaa ei
saada, ei nykyistä itsenäistä ja koko maan kattavaa puolusta kyetä enää kovin
montaa vuotta ylläpitämään, Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg toteaa.

Nybergin mukaan vaaliohjelmalla pyritään vaikuttamaan sekä
äänestäjiin että Arkadianmäelle pyrkiviin ehdokkaisiin.  Tulevaa vaalikautta toiminnanjohtaja
pitää erityisen tärkeänä maanpuolustuksen osalta.

– Nyt päätämme siitä millainen puolustus meillä
tulevaisuudessa on. Lisäksi eteen tulee isoja kalustopäätöksiä kuten mm. Hornetien
korvaajan hankinta. Haluamme myös vaikuttaa hallitusohjelmavaiheessa, jotta
asettamamme tavoitteet huomioitaisiin tulevalla hallituskaudella puolustusvoimia
kehitettäessä. 

Puolustus kantavaksi
teemaksi

Vahvaa puolustusta ylläpidettävä –nimellä kulkeva
Reserviläisliiton vaaliohjelma kattaa kymmenen kohtaa, joiden avulla liitto
haluaa nostaa Suomen puolustuksen tulevaisuuden isoksi teemaksi tulevissa
eduskuntavaaleissa.

Turvallisuuspolitiikka ja maanpuolustus ovat puhuttaneet
suomalaisia muutenkin paljon viime aikoina. Yksi painava syy tähän on ollut
pitkittynyt konflikti Ukrainassa. Nyberg uskoo Venäjän toimien Ukrainassa
nostaneen myös suomalaisten kiinnostusta turvallisuuspolitiikkaa kohtaan.

– Ukrainan tapahtumat ovat herättäneet monet suomalaiset
reaalipolitiikan karuun todellisuuteen. Sotilaallisen voimankäytön aika
Euroopassakaan ei ole ohi, kuten moni kuvitteli vielä pari vuotta sitten. Tämä
on näkynyt muun muassa siinä, että kansalaisten enemmistö kannattaa nyt
puolustusmäärärahojen korottamista, toiminnanjohtaja toteaa.

Nybergillä on selkeä viesti niille äänestäjille, jotka vielä
pohtivat omaa ehdokasvalintaansa.

– Äänestäjien on hyvä mieltää, että nyt äänestämme oikeasti
Suomen puolustuksen tulevaisuudesta. Siitä onko meillä jatkossakin suuri
reserviläisarmeija, joka kykenee itsenäisesti puolustamaan koko Suomen aluetta
vai muutaman kymmenen tuhannen miehen ja naisen mikroarmeija, joka kykenee
hoitamaan lippujuhla- ja itsenäisyyspäivän paraatit, näyttämään Suomen lippua
maailmalla ja tarvittaessa puolustamaan Kehä 3:n sisäpuolista aluetta muutaman
viikon.

Katso Reserviläisliiton vaaliohjelma kokonaisuudessaan
täältä.