• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Oma-aloitteisuus intin jälkeen kannattaa – MPK:n koulutuksessa voi kehittyä johtajanakin

MPK:n järjestämä koulutus antaa hyvät mahdollisuudet omien taitojen ja osaamisen kehittämisen.

Turo Oraste

Sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa voi harjaantua sotilasjohtajana ja harjoitella sekä tuttuja että vieraampia aselajitaitoja. Suosittuja ovat muun muassa rakennetun alueen taistelun kurssit.

Joka vuosi noin 20 000 varusmiestä ja asepalveluksen suorittanutta naista siirtyy Puolustusvoimista reserviin. Intistä tutut koulutukset ja harjoitukset eivät välttämättä kiinnosta kaikkia pitkään aikaan kotiutumisen jälkeen, mutta myöhemmin aika kultaa monien muistot. Osa reserviläisistä käsketään vuosien varrella kertausharjoituksiin, osa taas odottaa kirjeitä Puolustusvoimilta pidempään.

– Oma-aloitteisella reserviläisellä on silti paljon mahdollisuuksia kehittää ja ylläpitää varusmiehenä saatua osaamista, toteaa MPK:n koulutuspäällikkö Juha Niemi, joka ohjaa MPK:ssa sotilaallisia valmiuksia palvelevaa eli SOTVA-koulutusta.

 

MPK:n koulutukseen osallistuminen on Niemen mukaan hyvä mahdollisuus ylläpitää ja kehittää fyysistä toimintakykyä ja valmiutta toimia omassa sodanajan tehtävässä.

– MPK toteuttaa monipuolista liikuntakoulutusta ja kuntotestejä, joiden tarkoituksena on auttaa reserviläisiä pitämään huolta fyysisestä kunnostaan. Esimerkiksi Kesäyön marssille tai Military Cross Training -harjoituksiin osallistuminen ovat hyviä tapoja valmistautua tuleviin kertausharjoituksiin. Lisäksi ne voivat olla hauska mahdollisuus tavata vanhoja armeijakavereita, Niemi kertoo.

Kertausharjoituksiin osallistumista helpottavat paitsi aselaji- ja liikuntakoulutus, myös johtamis- ja kouluttajakurssit.

– Monilla kursseilla on mahdollista opiskella ja harjoitella johtajana toimimista, ja tarjolla on myös kouluttajakoulutusta ja -tehtäviä. Näistä taidoista on siviilielämässäkin hyötyä, kannustaa Niemi.

 

SOTVA-koulutuksessa reserviläinen voi paitsi kehittää osaamistaan, myös osoittaa Puolustusvoimille omaa aktiivisuuttaan ja aloitteellisuuttaan. Aktiivinen osaamisen kehittäminen voi edesauttaa uuteen tai kiinnostavampaan poikkeusolojen tehtävään sijoittamista. Koulutuksesta myönnetään usein rinnasteisia kertausharjoituspäiviä, joista on etua reservin ylennyksiä harkittaessa.

– Lisäksi rauhanturvaamisesta kiinnostuneiden kannattaa ehdottomasti tulla mukaan, koska monista koulutuksista on hyötyä sekä kriisinhallintaan hakeutuessa että kriisinhallintatehtävissä, Niemi toteaa.

Niemi kannustaa osallistumaan ensimmäisille kursseille jo pian kotiutumisen jälkeen, mutta tietää myös, ettei osallistuminen välttämättä houkuttele heti.

– On ihan normaalia haluta pitää varusmiespalveluksen jälkeen vähän taukoa maanpuolustuksesta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että sitten kun paluu maastopukuun alkaa kiinnostaa, mahdollisuuksia on tarjolla paljon.

MPK:n koulutuksiin ilmoittaudutaan koulutuskalenterin kautta osoitteessa MPK.fi. Tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja saa lähimmän piirin valmiuspäälliköltä.