• Kalusto

Patrian muutosneuvottelut ohi – 56 henkilöä voidaan irtisanoa

Muutosneuvotteluilla Patria tähtäsi toimintamallin kehittämiseen, kasvaneeseen kysyntään vastaamiseen ja tehokkuuden parantamiseen.

Patria

Patria 6x6 on firman uutta tuotantoa. Suomen kerrottiin kesäkuussa hankkivan 91 6x6-miehistönkuljetusajoneuvoa.

Patrian muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvotteluilla tähdättiin Patrian toimintamallin kehittämiseen, kasvaneeseen kysyntään vastaamiseen ja tehokkuuden parantamiseen.

Neuvottelut kohdistuivat esihenkilöihin ja eri toimihenkilöryhmiin, eikä mukana ollut työntekijöiden henkilöstöryhmän tehtäviä työhön lukuun ottamatta Patria Aviation oy:n Engines, Components & Training Linnavuoren Diesel Engines -toimintoa. 

Neuvottelujen piirissä olevaa henkilöstöä oli yhteensä noin 1 190 ja olennaisia muutoksia arvioitiin kohdistuvan noin 310 tehtävänkuvaan. Neuvotteluissa päätettiin muutoksista, joihin sisältyy tehtävien uudelleenorganisointia, yhdistämisiä, muutoksia tai vähentämisiä sekä niihin liittyviä irtisanomisia tai henkilöstön siirtoja uusiin tehtäviin. Olennaiset muutokset kohdistuvat 284 nykyiseen tehtävänkuvaan. Uuden organisaation käyttöönotto voi johtaa enintään 56 henkilön irtisanomiseen. Lisäksi irtisanomisia voi seurata, jos henkilö ei ota vastaan tarjottua uutta tehtävää.

– Tavoitteenamme on, että Patrian koko toimintamalli on mahdollisimman tehokas ja linjakas, jotta pystymme vastaamaan kasvavaan kysyntään ja varmistamaan nykyisten ja uusien tilausten toimitukset. Nyt jatkamme muutosta, joka käynnistyi vuoden 2022 alussa Horizon 2025 -kasvustrategian myötä. Neuvottelujen aikana keskityttiin erityisen niihin Patrian toimintoihin, jotka eivät olennaisesti muuttuneet toimintamallimme edellisessä muutoksessa, Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko sanoo tiedotteessa.

Neuvotteluissa olivat mukana Patria-konsernin yhtiöistä Patria Aviation oy, Patria Aerostructures oy, Patricomp oy ja Patria Land oy.

Neuvottelujen ulkopuolelle oli rajattu Operations-yksikköön kuuluva Patria Pilot Training oy ja Patria Aviation oy:n kuuluva Military Pilot Training.

Muutoksilla on myös yksittäisiä vaikutuksia joihinkin tehtävänkuviin Patrian Suomen ulkopuolella olevissa toiminnoissa. Näiden osalta asiaa käsitellään kunkin maan säädösten edellyttämällä tavalla.