• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Pertti Laatikainen jatkaa MPK:n toiminnanjohtajana muutosvaiheessa

Laatikaisen jatkosopimus kestää vuoden 2021 loppuun. MPK:n hallitus halusi jatkaa nykyisen johdon kanssa läpi mahdollisten muutosten.

Tuomas Kaarkoski

Pertti Laatikainen allekirjoitti sopimuksen kahdesta jatkovuodesta MPK:n toiminnanjohtajana. "Töitä on paljon ja haaste on iso, mutta yhdessä pystymme vastaamaan siihen", Laatikainen sanoo.

Pertti Laatikainen allekirjoitti sopimuksen kahden vuoden
jatkokaudesta MPK:n toiminnanjohtajana. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2021 loppuun saakka. MPK:n toiminnanjohtajan sopimus on
yleensä viisivuotinen, mutta hallitus pyysi toiminnanjohtajaa jatkamaan
mahdollisessa muutostilanteessa.

– Uskon, että käsittelyssä oleva laki vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta menee läpi. Näimme hallituksessa, että jatkuvuussuunnittelun
ja toiminnan toteuttamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että nykyinen
toimiva johto jatkaa, kertoo MPK:n hallituksen puheenjohtaja Tapio
Peltomäki.

Lakimuutoksen
myötä MPK:n sotilaallinen koulutus siirtyisi Puolustusvoimille ja MPK:n
tehtävänä tulisi olemaan sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen,
tutustumistoiminnan sekä tiedotuksen ja valistuksen toteuttaminen. Tulevaisuudessa
tehtäisiin entistä tiiviimpää yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa sotilaallisia
valmiuksia palvelevan koulutuksen suunnittelussa.

 

Muutos
motivoi

Toteutuessaan
lakimuutos tuo MPK:n koulutukseen mahdollisuuden käyttää aikaisempaa enemmän
Puolustusvoimien materiaalia käsittelykoulutuksessa. Näin pystytään tarjoamaan
reserviläisille eri aihealueista nousujohteisia koulutuksia kohti
Puolustusvoimien vapaaehtoisia sotilaallisia koulutuksia. 

Kun MPK:n
hallitus lähestyi jatkokausiasialla, toiminnanjohtaja totesi työnsä olevan
vielä kesken. Tulevalla kaudella toimintaa pitää uudistaa ja vastata MPK:lle
kaavailtuun uuteen rooliin. Lisäksi reserviläisille sekä muille vapaaehtoisesta
maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuuskoulutuksesta kiinnostuneille pitää pystyä
kertomaan, mitä muutos tarkoittaa ja miten MPK jatkossa toimii.

– Töitä on paljon ja haaste on iso, mutta yhdessä pystymme
vastaamaan siihen. Muutosvaiheessa tarvitaan koko maanpuolustuskentän
yhteistoimintaa muutoksen tavoitteiden toteutumiseksi, Laatikainen korostaa. 

 

MPK haluaa
huolehtia kokonaisturvallisuuskentästä

MPK:n
koulutusluvut ovat olleet korkealla jo useiden vuosien ajan. Vuonna 2018
koulutusta järjestettiin ennätysmäärä: koulutusvuorokausia
kertyi yhteensä noin 90 000. Viime vuosina koulutusta on suunnattu entistä
enemmän yhteiskunnassa pinnalla oleviin aiheisiin, kuten
kyberturvallisuuteen, ja paikkakunnille, joissa on enemmän
kysyntää.

– Koulutuksen toteutus on ollut onnistunutta – kiitos MPK:n
vapaaehtoistoimijoiden – ja sana kiinnostavasta ja laadukkaasta koulutuksesta
on kiirinyt, Laatikainen kertoo.

Jatkossakin
lain asettamien tehtävien lisäksi MPK:n toiminnasta noin kolmasosa tulee
olemaan varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen järjestämistä
yhdistystoimintana.

– Meidän pitää huolehtia koko laajasta kokonaisturvallisuuden
kentästä ja siellä olevista koulutus- ja toimintatarpeista, jotta pystymme
vastaamaan koko yhteiskunnan tarpeisiin. Haluamme seurata aikaa koulutuksen
sisällöissä, toteaa Laatikainen.

 

Sama kaiku on
askelten
Toiminnanjohtajan
keskeisiä työtehtäviä on tiivis vuoropuhelu jäsenjärjestöjen, Puolustusvoimien
ja toimintaa ohjaavan puolustusministeriön kanssa. Muutoksen läpivieminen
vaatii kokemusta ja näkemystä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kentästä
ja sen tarpeista.

– Olen todella tyytyväinen, että Pertti oli halukas jatkamaan.
Yhteistyö välillämme on toiminut hyvin, ja olen aina ollut
erittäin hyvin informoitu MPK:n asioista, Tapio Peltomäki toteaa.

– Vapaaehtoistoimijoiden – niin
luottamuselimissä kuin kentälläkin – työ vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
eteen tekee työstä jatkamisen arvoista, summaa Laatikainen.

Lue
myös: 

08.03.2019 Vapaaehtoisen maanpuolustuksen uudistuksia koskeva lakipaketti hyväksyttiin eduskunnassa

20.02.2019
MPK:ssa odotetaan päätöstä sotilaallisen koulutuksen siirtämisestä – pallo pitäisi saada maaliin tämän hallituskauden aikana