• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Pioneereilla jotos- ja juhlaviikonloppu

Latviassa paljastetaan muistomerkki siellä taistelleiden suomalaisten pioneerien kunniaksi. Kouvolassa järjestetään pioneerijotos ja juhlitaan Korian pioneeripuistossa.

Ilkka Jaakkola

Vekaranjärvellä kilpaillaan perjantaina ja lauantaina pioneeri- ja suojelujotoksen merkeissä. Tässä valmistellaan jotosta.

Maanantaina 25. heinäkuuta tulee kuluneeksi tasan sata vuotta suomalaisten pioneerien osallistumisesta Schmardenin taisteluun Latviassa. Puolustusvoimien pioneeriaselajin katsotaan syntyneeksi tuolloin, kesällä 1916. Päivä on myös pioneerien vuosipäivä. Puolustusvoimat kunnioittaa Schmardenin taistelun 100-vuotispäivää järjestämällä taistelupaikalle (nykyään Smārde) muistomerkin paljastustilaisuuden 25. heinäkuuta. Tilaisuuden johtaa pioneeritarkastaja, eversti Jouko Rauhala. Korian pioneerikilta puolestaan järjestää 22.–23. heinäkuuta valtakunnallisen Schmarden 100 -pioneeri- ja suojelujotoksen Vekaranjärvellä.

Suomalaiset vapaaehtoiset muodostivat jääkäripataljoona 27:n pioneerikomppanian. Se yhdistettiin Schmardenin taistelussa saksalaiseen reservijääkäripataljoona 1:een. Hyökkäyksessä suomalaiset ja saksalaiset onnistuivat tavoitteessaan eli tuhoamaan venäläisten eteentyönnetyn aseman. Suomalaisten tappiot olivat yksi kaatunut, yhdeksän haavoittunutta ja yksi kadonnut. Kahdeksan jääkäripioneeria palkittiin taistelusta rautaristillä. Kahdeksan Schmardenin taistelun veteraaneista ylennettiin myöhemmin sotilasurallaan itsenäisen Suomen kenraaleiksi. 

Pioneeri- ja suojelujotos Vekaranjärvellä

Kouvolan Vekaranjärvellä järjestetään viikonloppuna 17. pioneeri- ja suojelujotos. Schmarden 100 -teema näkyy kahdella yleisölle suunnatulla rastilla. Jotoslaiset myös osallistuvat heti kilpailun jälkeen paraatikatselmukseen ja paraatiin Korian pioneeripuistossa. Schmardenin taistelun lauantaisen 100-vuotisjuhlan tarkempi ohjelma löytyy Maavoimien nettisivuilta. 

Jotosta tukevat Kymen pioneeripataljoona ja Karjalan prikaati saavat kiitosta kilpailunjohtaja Juha Varangalta

– Heiltä on tullut erittäin hyvä tuki, paljon suunnitteluapua ja kaikki materiaalinen tuki. Karjalan prikaati varustaa ja muonittaa joukot. Kymen pioneeripataljoona antaa tukea rastien suunnittelussa. Siellä on nimettynä useita henkilöitä, jotka ovat antaneet huomattavan työpanoksen jotoksen suunnittelussa, Varanka sanoo.

Jotokselle osallistuu 15 partiota ympäri Suomea. Kilpailijoita on siis noin 60 ja toimitsijoita 50. Järjestäjät ovat hyödyntäneet kertausharjoituksista tuttua PVMoodlea koulutuskorttien ja ohjeiden jakamiseen, Varanka kertoo. 

Kyseessä on kuudes jotos, jonka järjestelyistä vastaa Korian Pioneerikilta. Kolmella ensimmäisellä pioneeri- ja suojelujotoksella, vuosina 2000–2002, mukana oli myös Helsingin Reserviupseerien pioneeriosasto.

Lähteet: Hakku – Pioneerien lehti 2/16

Schmarden – jääkäripioneerien hyökkäystaistelusta 100 vuotta (www.pioneeriaselajinliitto.net)