• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Puolustusvoimat tilaa MPK:lta sotilaallista koulutusta lähes 10 000 reserviläiselle ensi vuonna

Koulutuspäivien määrä on yli 20 000. MPK ja Puolustusvoimat allekirjoittivat myös kumppanuussopimuksen.

MPK

MPK järjesti loppuvuodesta 2016 koulutusta reserviläisille Säkylässä. Tässä harjoiteltiin kranaatin heittämistä.

Puolustusvoimat ja sen strateginen kumppani Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) allekirjoittivat keskiviikkona kumppanuussopimuksen. Siinä sovitaan kumppanuuden ehdoista ja koulutusyhteistyöstä. Lisäksi osapuolet sopivat Puolustusvoimien tilaavan MPK:lta sotilaskoulutusta vuodelle 2017. Se tarkoittaa MPK:n järjestämää koulutusta lähes
10 000 reserviläiselle ja yhteensä yli 20 000 koulutuspäivää. Määrässä on huomattavaa kasvua vuosien 2008–2015 tasoon verrattuna.

Puolustusvoimat määrittää tilattavan sotilaallisen koulutuksen laatuvaatimukset ja arviointikriteerit. Koulutukseen liittyy auditiointia, ja tuloksia arvioidaan vuosittain valtakunnallisesti Puolustusvoimien ja MPK:n välisessä seurantaryhmässä sekä alueellisesti hallintoyksiköiden ja maanpuolustuspiirien välillä.
Sopimuksen allekirjoittivat pääesikunnan päällikkö vara-amiraali Kari Takanen ja MPK:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Peltomäki.