• Puolustusvoimat

Rajavartiolaitokselle lisää valtuuksia puuttua hybridiuhkiin

Rajavartiolaitos voi jatkossa antaa poliisille terrorismin torjunnassa sotilaallista asevoimaa sisältävää virka-apua merialueen lisäksi myös rajanylityspaikoilla ja rajan läheisyydessä.

Paavo Airo

Rajavartiolaitosta koskevat lakimuutokset tulevat voimaan huhtikuussa.

Rajavartiolaitos saa lakimuutoksilla lisää valtuuksia puuttua
hybridiuhkiin, sisäministeriö kertoo tiedotteessaan. Rajavartiomiehet saavat
lisää toimivaltuuksia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä
rajanylityspaikoilla, Rajavartiolaitoksen tiloissa ja Rajavartiolaitoksen
hallinnassa olevilla alueilla silloin, kun poliisi ei ole käytettävissä.
Rajavartiolaitoksella on tällöin samat toimivaltuudet kuin poliisilla
vastaavissa tilanteissa.

Rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia antaa ja saada
virka-apua muilta viranomaisilta tarkennetaan. Rajavartiolaitos voi jatkossa
antaa poliisille terrorismin torjunnassa sotilaallista asevoimaa sisältävää
virka-apua merialueen lisäksi myös rajanylityspaikoilla ja rajan läheisyydessä.
Puolustusvoimien virka-apu Rajavartiolaitokselle voi puolestaan sisältää myös
voimakeinojen käyttöä toimivaltaisen rajavartiomiehen ohjauksessa.

 

Asevelvollisia ei
käytetä vaarallisissa tehtävissä

Rajavartiolakiin lisätään säännökset Rajavartiolaitoksen
tukena toimivien asevelvollisten toimivaltuuksista. Asevelvolliset voivat Suomen
turvallisuusympäristössä ilmenevän tarpeen vuoksi tilapäisesti esimerkiksi
ottaa henkilötuntomerkkejä, ohjata liikennettä ja tehdä
turvallisuustarkastuksia. Asevelvollisia ei kuitenkaan käytetä vaarallisissa
tehtävissä.

Rajavartiomiehelle säädetään oikeus puuttua miehittämättömän
ilma-aluksen ja lennokin lennätykseen tarvittaessa voimakeinoja tai teknisiä
toimenpiteitä käyttäen. Toimivaltuudet ovat välttämättömiä esimerkiksi
meripelastushelikopterien toiminnan turvaamiseksi.

Rajavartiolakiin lisätään säännökset vesiliikenteen
tilapäisestä keskeyttämisestä tai rajoittamisesta. Lisäksi Rajavartiolaitoksen
oikeutta ottaa tilapäisesti käyttöönsä kiinteistöjä, oikeutta rajavyöhykelupien
peruuttamiseen sekä oikeutta liikkumisrajoitusten tai -kieltojen määräämiseen
laajennetaan.

Liikenteenharjoittajan velvollisuudet ulkorajaliikenteessä
koskevat jatkossa myös Schengen-maiden välistä liikennettä, jos rajavalvonta on
väliaikaisesti palautettu sisärajoille. Tämä tarkoittaa käytännössä
matkustusasiakirjojen tarkistamista, matkustajaluetteloiden toimittamista sekä
takaisinkuljetusvelvollisuutta silloin, kun maahanpääsy on evätty.
Liikenteenharjoittajalle voidaan määrätä seuraamusmaksu velvoitteiden
laiminlyönnistä.

Valtioneuvosto esitti rajavartiolain, ulkomaalaislain sekä
eräiden niihin liittyvien lakien muutosten vahvistamista 10.1. Tasavallan
presidentin on määrä vahvistaa lakimuutokset 11.1. Muutokset tulevat voimaan
1.4.2019.

Lue myös: 12.12.2018 Dronet tulossa kaikille Rajavartiolaitoksen partioille – ”Laajentaa partion maailmankuvaa”

20.12.2018 Erikoisrajajääkäriksi reilut 300 hakijaa – suosio on kasvanut pikku hiljaa