• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Reserviläiset kouluttautuvat nyt MPK:n verkkokursseilla

Verkkokoulutuksesta voi saada rinnasteisia kertausharjoituspäiviäkin.

Ossi Hietala

MPK:n verkkokoulutuksen kehittäminen palvelee koronaepidemian aikaista toimintaa, mutta myös epidemian jälkeistä aikaa.

Poikkeustilanne on saanut reserviläiset innokkaammin kouluttautumaan verkkoon. MPK:ssa tehdään parhaillaan töitä koulutuksen laajentamiseksi verkkokursseiksi tai monimuoto-opinnoiksi. Tällä hetkellä tarjolla on erilaisia kokonaisuuksia kuten kaikille soveltuva ”Taktiikan kieli”, ”Sotilaspedagogiikan teoriaopinnot” ja ”Sotilasjohtamisen teoriaopinnot” tai tietyille ryhmille kohdennetut opinnot, kuten “Komppanianpäällikkö- ja tulenjohtopäällikkökurssi” ja “Joukkueenjohtaja- ja tulenjohtajakurssi”.

– Verkkokoulutuksen kehittäminen on ollut vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa, mutta nyt olemme nopeuttaneet tahtia parhaamme mukaan. Pitkäntähtäimen tavoitteena on, että koulutukseen liittyy aina etukäteen opiskeltava etäopiskelujakso niin, että viikonlopun harjoituksissa päästään suoraan harjoitteluun, kertoo MPK:n verkkokoulutuksesta vastaava erikoissuunnittelija Olli Parkkinen.

 

Juttua kirjoitettaessa verkkokursseilla on mukana reilut 1 000 kurssilaista, ja määrä kasvaa päivittäin. Osa kursseista on sellaisia, joille voi koko ajan tulla mukaan ja osa etenee tietyn aikataulun mukaan. Suurin osa käynnissä olevista kursseista on PVMoodlessa, mutta MPK:ssa tutkaillaan ja kehitetään muitakin oppimisalustavaihtoehtoja osalle koulutusta.

– On tärkeää, että verkkokoulutukseen voi osallistua myös matalammalla kynnyksellä. Tavoitteena on, että voimme tarjota eri kanavissa osallistumismahdollisuuksia erilaisille kohderyhmille – laajempia opintokokonaisuuksia ja kertaluonteisia harjoituksia, Parkkinen korostaa.

Osa verkkokoulutuksista on suunniteltu siten, että niiden suorittamisesta saa rinnasteisen kertausharjoituspäivän. Kaikki uudet verkkokoulutusavaukset tähtäävät siihen, että reserviläiset ja muut turvallisuuskoulutuksesta kiinnostuneet voivat pitää valmiuksiaan yllä nytkin, kun koulutusta ei pystytä järjestämään lähiopetuksen keinoin.

– Esimerkiksi MPK Pohjanmaa toteuttaa fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon liittyvän kenttäkelpoisuusmarssin somessa. Siihen voi osallistua kuka vain ja samalla pitää kunnostaan huolta, jatkaa Parkkinen.

 

Verkkokoulutuksen kehittäminen palvelee kaikkia MPK:n toimintaan osallistuvia nykyisessä poikkeustilanteessa, mutta nyt tehtävä kehitystyö kantaa myös epidemian jälkeiseen aikaan. Verkkokoulutuksen kehityksessä mukana ovat niin henkilökunta, luottamushenkilöt kuin vapaaehtoisetkin.

– Kentällä on valtavasti verkkokoulutusosaamista. On ollut hienoa huomata, että kehitystyöhön on lähdetty innokkaasti mukaan, Parkkinen kehuu.

Vapaaehtoisten osaamiselle rakennetaan kanavia, joiden kautta kehittämisajatukset tulisivat entistä paremmin kuulluiksi ja hyötykäyttöön. MPK kartoitti huhtikuussa aktiivisten vapaaehtoistensa ideoita verkkokoulutuksen kehittämiseksi kyselyllä, johon tulikin kymmeniä kattavia vastauksia. Kyselyyn vastanneita kootaan keskustelemaan ajatuksistaan ja kehittämään toimintaa yhdessä MPK:n henkilökunnan kanssa.