• Puolustusvoimat

Reserviläisille kertauskäskyjä tekstiviesteillä

Puolustusvoimat pilotoi joukkojen nopeaa käskemistä Maavoimien pääharjoituksessa. Maavoimien komentajan mukaan erilaisia tekniikan mahdollistamia keinoja on hyvä testata.

Paavo Airo

Rannikkojääkäreitä käskettiin kertaamaan Kaakko 16 -harjoitukseen Klamilassa. Harjoitukseen osallistui sekä Maa- että Merivoimien joukkoja.

Puolustusvoimat pilotoi viime viikolla päättyneessä
Maavoimien vuoden pääharjoituksessa eli Kaakko 16:ssa reserviläisten nopeaa
käskemistä. Osa harjoitukseen osallistuneista reserviläisistä sai
palvelukseen astumiskäskyn tekstiviestin muodossa. Sen lisäksi he saivat myös
perinteisen paperisen käskyn. Tekstiviestiä ei tarvinnut kuitata. Harjoitukseen
osallistui lähes 3 000 reserviläistä. Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Seppo Toivonen vahvisti
tekstiviestikokeilun Reserviläiselle
Kaakko 16:n mediapäivänä.

– Osan keskeisistä joukoista kohdalla testattiin
tekstiviestejä. On hyvä testata erilaisia keinoja, jotka tekniikka
mahdollistaa, Toivonen sanoi.

Toivosen mukaan ei ole varmaa, tuleeko tekstiviesteistä
pysyvää tapaa käskeä reserviläisiä kertausharjoituksiin. Toivonen muistutti Puolustusvoimien
vuonna 2015 noin 900 000 reserviläiselle lähettämän reserviläiskirjeen
osoittaneen, että perinteinen kirjekin on hyvin toimiva.

Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle esityksen
asevelvollisuuslain muuttamiseksi. Muutoksen myötä valmiuden kohottamiseksi
järjestettävien kertausharjoitusten kolmen kuukauden ennakkokäskyaika poistuisi.
Sellaisessa tilanteessa kertausharjoitukseen käskettävät joukot on pystyttävä
tavoittamaankin nopeasti. Lakia on ehdotettu tulevaksi voimaan 1. heinäkuuta
2016, mutta eduskunta ei ole vielä käsitellyt sitä.