• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Reserviläisliitto pitää yhteismajoituskokeilua tervetulleena – ”Vahvistaa kaveria ei jätetä -asennetta”

Reserviläisliitto ei näe kokeilussa suuria ongelmia.

Puolustusvoimat

"Kokeilu parantaa yhteisöllisyyttä, tiedonkulkua ja vahvistaa ”kaveria ei jätetä” -asennetta naisten ja miesten välillä", Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola sanoo. Kuva: Puolustusvoimat

Reserviläisliitto pitää eilen uutisoitua Puolustusvoimien yhteistupakokeilun alkamista tervetulleena. Ministeriö antoi asetuksen, jonka
mukaan naisten ja miesten yhteismajoituskokeilu voidaan aloittaa keväällä.

– Nuoret pitävät tasa-arvoasioita todella tärkeinä
yhdenvertaisnäkökulmasta katsottuna. Yhteistuvat ovat jo käytössä muissa Pohjoismaissa,
joissa niistä on saatu hyviä kokemuksia. Suomessakin yhteismajoitus on ollut
käytäntönä jo pitkään laivapalveluksessa sekä maastoharjoituksissa, joten emme
näe siinä suuria ongelmia, Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola
sanoo.

Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistumisen voi lopettaa
halutessaan koska vain ilman perusteluja. Kokeilussa mukana oleviin tupiin
pyritään saamaan yhtä monta miestä ja naista.

– Tähän asti naisten tupa on yleensä sijainnut muusta joukosta
erillään ja pahimmillaan eri rakennuksessa. Tämä on korostanut naisten
näennäistä erityisasemaa varuskunnissa ja luonut katvealueita tiedonkulun
välille. Kokeilu parantaa yhteisöllisyyttä, tiedonkulkua ja vahvistaa ”kaveria
ei jätetä” -asennetta naisten ja miesten välillä, Pohjola jatkaa.