• Puolustusvoimat
  • Vapaaehtoinen maanpuolustus

Reservin ylennysten määrä nousee

Kertausharjoitusten suurempi määrä johtaa reservissä ylennyskelpoisten määrän kasvuun. Tämä johtaa myös ylennysten määrän kasvuun.

Tuomas Kaarkoski

Ylennysten määrän kasvu on suunnilleen saman suuruista reservin miehistön, aliupseereiden ja upseereiden keskuudessa.

Uudenmaan aluetoimiston päällikön, everstiluutnantti Markku Jämsän mukaan ylennyskelpoisten reserviläisten määrä on tänä vuonna noussut huomattavasti vuoden takaisesta. Viime vuonna ylennyskelpoisia oli noin 3 300, kun taas tänä vuonna heitä tulee olemaan noin 4 700.

Kasvu on suunnilleen saman suuruista niin reservin miehistön, aliupseereiden kuin upseereidenkin keskuudessa. Jämsän mukaan ylennyskelpoisten määrän kasvu tulee näkymään suunnilleen samassa suhteessa myös reservin ylennysten määrässä

– Tietenkään lähellekkään kaikki eivät ylene, mutta ylennettävien määrä tulee myös lisääntymään, hän kommentoi.

Ylennyskelpoisista reserviläisistä ylennetään Jämsän sanoin ”hivenen alle puolet”. Jos ylennys ei tänä vuonna osu kohdalle vaatimusten täyttymisestä huolimatta, sen voi hyvinkin saada vielä tulevinakin vuosina.

Ylennysten kasvu johtuu pitkälti kertausharjoitusten kasvaneesta määrästä. Kertausharjoitusten ja niihin kutsuttujen reserviläisten määrää nostettiin merkittävästi Venäjän hyökättyä täysimittaisesti Ukrainaan vuoden 2022 helmikuussa.

Koska kertausharjoitusten määrän ei ennakoida ainakaan laskevan tulevina vuosina, ylennyskelpoisten määrä tuskin tulee laskemaan aikaisemmalle tasolle lähitulevaisuudessa.

Yksi ylentymisen vaatimuksista on kertyneet kertausharjoituspäivät tai vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta saatavat rinnasteiset kertausharjoituspäivät. Niiden lisäksi edellisestä ylennyksestä on oltava kulunut riittävän pitkä aika.

Nämä vaatimukset täyttävistä ylennyskelpoisista valikoidaan ylennettävät.

– Siihenhän vaikuttaa monta kertaa esimerkiksi se, tuleeko kertausharjoituksista tai reserviläisjärjestöiltä esityksiä ylentää esimerkiksi aktiivisen ja erinomaisen osaamisen vuoksi, Jämsä kertoo.

Suosituksen voi saada, mikäli kertausharjoituksessa tai vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa katsotaan, että oman sodan ajan sijoituksen vaatima osaaminen on hyvällä tasolla ja reserviläinen voisi pärjätä vaativammassakin sijoituksessa.

– Vaikkapa joukkueen johtaja, joka on onnistunut harjoituksessa äärimmäisen hyvin. Jos sieltä tulee harjoituksen johtajalta viestiä, että on kelvollinen vaikka komppanian varapäällikön tehtäviin, niin se on erittäin hyvä peruste sille, että henkilö ylennettäisiin jo eteenpäin, Jämsä avaa.

Ylentäminen vaatii yleensä myös tyhjän rikosrekisterin. Tämän lisäksi on hyväksi, jos reserviläiselle löytyy uusi vaativampi sodan ajan sijoitus. Tämä on kuitenkin vaatimus ainoastaan kaikkein korkeimmille arvoille ylennettäessä, eikä vaativamman tehtävän puute ole este ansioituneen reserviläisen ylentämiselle.

Reserviläisten huonontunut kunto on vilissyt uutisotsikoissa. Kunto voi olla myös merkitsevä tekijä ylennysten saamisessa. Ylennettävän on toimintakyvyltään voitava toimia tehtävässä, johon hänet sijoitetaan.

Mikäli reserviläinen haluaa vaikuttaa omiin ylenemismahdollisuuksiinsa, Jämsä suosittelee Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) toimintaa. Yhdistyksen kursseille osallistumalla voi saada rinnasteisia kertausharjoituspäiviä ja MPK:n suosituksia pidetään aluetoimistoissa arvossaan.

Lue myös

  • Puolustusvoimat

Miten ylennyksen voi saada reservissä? "Omatoimisuus otetaan huomioon"

Vapaaehtoistoiminta tuottaa rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. Ylennys ei ole automaatio tai palkinto.