• Puolustusvoimat

RUK:n johtaja vaihtuu syyskuussa

Nykyinen RUK:n johtaja eversti Vesa Helminen siirtyy Pääesikunnan koulutusosaston apulaisosastopäälliköksi.

Paavo Airo

RUK:n uusi johtaja eversti Mikael Salo on väitellyt sekä valtiotieteiden tohtoriksi että filosofian tohtoriksi.

Eversti Mikael Salo aloittaa Reserviupseerikoulun uutena johtajana 1. syyskuuta. Nykyinen RUK:n johtaja eversti Vesa Helminen siirtyy Pääesikunnan koulutusosaston apulaisosastopäälliköksi.

Vesa Helminen on palvellut RUK:n johtajana vuodesta 2020. Uusi RUK:n johtaja Mikael Salo palvelee tällä hetkellä kriisinhallintatehtävissä.

Salo on aiemmin palvellut muun muassa Puolustusvoimain komentajan erityisavustajana ja tutkimusjohtajana Maavoimien esikunnassa. Hän on myös toiminut apulaissotilasedustajana Naton päämajassa Suomen edustustossa sekä osastoesiupseerina Pääesikunnassa. Salo on väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi (sosiaalipsykologia) Helsingin yliopistolla vuonna 2011 sekä filosofian tohtoriksi (kasvatustiede) Tampereen yliopistolla vuonna 2009. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2009 ja hänet on ylennetty everstiksi vuonna 2021.