• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Sininen Reservi yhdistää meripuolustuksen aktiiveja

Lähes 6 000 ihmisen järjestö tarjoaa toimintaa rannikolla, saaristossa ja merellä.

Mika Kuutti

Sinisen Reservin jäsenyhdistysten hallinnoimista linnakeveneistä varsinkin m/s Lavansaari on esimerkillisesti aktiivisessa käytössä, ja sitä käytetään muun muassa merenkulunkoulutuksessa ja MPK:n Meripuolustuspiirin harjoituksissa.

Sininen Reservi ry on meripuolustuksen reserviläisyhdistysten valtakunnallinen kattojärjestö, jonka päätoimintaa ovat useammalle yhdistykselle suunnatut tapahtumat. Yhdistys on MPK:n aktiivinen jäsen, ja suuri osa meripuolustuspiirin kouluttajista on Sinisen Reservin toimijoita.

Sininen Reservi tarjoaa Merivoimien ja Rajavartiolaitoksen merivartiostojen reserviläisille mahdollisuuden osallistua aktiiviseen toimintaan, joka tukee Merivoimia tai merivartiostoja ja vahvistaa maanpuolustushenkeä.

Meripuolustukseen kuuluvat lähes kaikki aselajit, joten monipuolisiin tapahtumiin voivat osallistua eri alojen osaajat kouluttajina ja koulutettavina.

Sininen Reservi ry muodostaa 37 jäsenyhdistystä ja lähes 6 000 jäsentä. Toimintaa on rannikolla, saaristossa ja merellä yhdessä Merivoimien, merivartiostojen, MPK:n ja yhdistyksen omien tukijoiden kanssa.

– Jäsenyhdistyksinä on esimerkiksi aselajikiltoja, perinneyhdistyksiä, rannikko-, laivasto- ja erikoisjoukkoja ja merivartiostoa edustavia maanpuolustusyhdistyksiä sekä Rannikkosotilaskotiyhdistys. Muutamien yhdistysten toiminnassa on myös perheitä mukana, Sinisen Reservin puheenjohtaja Antti Rautiainen kertoo.

 

Sinisen Reservin jäsenyhdistykset hallinnoivat kuutta Merivoimien MPK:lle luovuttamaa linnakevenettä sekä öljyntorjuntatehtäviin peruskorjattua Pia Elisabethia. Yksittäisillä yhdistyksillä on myös omia aluksia tai merikajakkeja.

– Sininen Reservi toimii saaristossa ja rannikolla. Pandemia-aikanakin on järjestetty yhdistysten etäkokouksien lisäksi perinteiset ampumakilpailut, Meritaitokilpailut ja onnistuneena uutuutena webinaarisarja merisodankäynnin kehityksestä, Rautiainen esittelee.

Elokuussa Ruotsista Suomeen vierailulle tulevan museo-ohjusveneen miehistön tukena Hangossa ovat Sinisen Reservin yhteysupseerit sekä yhteysveneenä linnakevene.

Lokakuun lopulla järjestetään, yhteistyössä Merivoimien kanssa, vuosittainen kutsuvierastapahtuma Meripuolustuspäivä, jossa on korkeatasoiset alustajat sekä paneelikeskustelu. Nuku Rauhassa -tapahtumaan Helsingissä on myös tarkoitus osallistua.

Sininen Reservi on tuottanut yhteysupseeripalveluja Merivoimille jo vuodesta 1999. Yhteysupseereita on tarvittu, kun yksittäinen ulkomainen sota-alus on vierailulla Suomessa tai Tall Ships Race -tapahtuman yhteydessä.

Ensi vuonna Sininen Reservi täyttää 25 vuotta. Juhlavuoteen kuuluu erilaisia tapahtumia sekä historiikin julkaisu.

Merenkulun opiskelua linnakeveneillä

Jarmo Seppälä

Sinisen Reservin linnakeveneitä käytetään MPK:n kursseilla sekä merenkulun ja pelastustoimien harjoitteluun, öljyntorjuntaharjoituksiin ja kuljetuksiin. Linnakeveneet ovat Oulussa, Turussa ja Helsingissä. Pia Elisabethin satamana on Upinniemi.

– Arki-iltaisten kurssien lisäksi on viikonloppupurjehduksia, joihin voi kuulua esimerkiksi MPK:n toisen kurssin tukemista saaristossa ja koulutuspurjehduksia, koulutusveneviirikön päällikkö Rami Klén kertoo.

– Linnakevenetoiminnassa on aktiivisesti mukana noin 80 henkilöä ja lisäksi toiset 80 ovat enemmänkin reservissä. Erityisesti nuoria harrastajia kaivataan lisää mukaan. Toimintaan voi osallistua jokainen, joka on kiinnostunut merenkulusta sekä reserviläistoiminnasta rannikolla ja merellä.

Linnakeveneen pituus on noin 13 metriä ja veneen minimimiehistö on päällikkö ja kansimies. Vuoden aikana linnakeveneillä suoritetaan 60 erilaista tehtävää, ja polttoainetta käytetään hieman alle 10 000 litraa.

Merellä ajossa ollessaan linnakeveneet toimivat tarpeen vaatiessa myös meripelastustehtävissä. Käyttötarkoituksensa mukaisesti Pia Elisabeth osallistuu elokuussa kansainväliseen Balex Delta -öljyntorjuntaharjoitukseen.