• Historia

Sissitaidon tutkijalle Mannerheimin perinnesäätiön sotahistorian palkinto

Sotatieteiden tohtori Marko Palokankaalle 5 000 euron palkinto kirjastaan Räjähtävää tyhjyyttä – sissitoiminta suomalaisessa sotataidossa.

Janne Kosonen

Yleisesikuntaeverstiluutnantti Marko Palokangas on tutkinut sissitoimintaa osana suomalaisen sotataidon kehitystä vuosina 1917–1983.

Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön joka toinen vuosi jakama sotahistorian palkinto on myönnetty ST Marko Palokankaalle hänen kirjastaan Räjähtävää tyhjyyttä – sissitoiminta suomalaisessa sotataidossa. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnettiin nyt kuudennen kerran.

Palokankaan vuonna 2014 valmistunut Maanpuolustuskorkeakoulun väitöstutkimus tarkastelee sissitoimintaa osana suomalaisen sotataidon kehitystä vuosina 1917–1983. Palokangas on yleisesikuntaeverstiluutnantti.

Palkintoa perustellaan muun muassa sillä, että Palokankaalla on kriittinen ja oivaltava, jopa pedanttiseksi luonnehdittava tutkijanote. Laadullista tutkimusta on olennaisesti vaikeuttanut se, että aiheeseen liittyvä tutkimustraditio on vielä ohutta. Myös työn jäsenentely ja hyvin taitettu ulkoasu saavat kiitosta.

”Palokangas pohtii muun muassa alivoimaiselle osapuolelle sopivaa maaston ja olosuhteiden hyväksikäyttöä sekä sissitoiminnan kytkeytymistä alueelliseen taisteluun ja siihen liittyneitä ulkomaisia esikuvia. Hän ei tyydy pelkästään tuomaan esiin sotateoreetikkojen ajatuksia, vaan antaa kasvot sissitoiminnan aktiivisille kehittäjille. Nostamalla esiin näiden upseerien persoonia Palokangas onnistuu lisäämään tekstinsä lukijaystävällisyyttä”, perusteluissa sanotaan.

IMG_8063

Palkinnon luovuttivat Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön puheenjohtaja, kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola ja varapuheenjohtaja Pekka Kouri.

Kirjan on kustantanut Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies.

Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön sotahistorian palkinnon sai vuonna 2006 FT Lasse Laaksonen, vuonna 2008 ST Pentti Airio, vuonna 2010 VTT Harri Korpisaari ja vuonna 2014 FT Pasi Tuunainen. Vuonna 2012 palkinto myönnettiin elämäntyöpalkintona professori Ohto Manniselle. 

Tällä kertaa palkittava teos valittiin vuosina 2014–2016 valmistuneista sotahistorian töistä. Seuraavan kerran sotahistorian palkinto jaetaan vuonna 2018.

Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö on vuonna 1973 perustettu säätiö, jonka tärkein tehävä on Suomen Marsalkka Mannerheimin muiston vaaliminen. Lisäksi säätiö tukee taloudellisesti Suomen sotia koskevan sotahistorian tutkimustyötä sekä suomalaisten upseerien koulutusta. Säätiön puheenjohtajana toimii kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola.

Palokangas - Räjähtävää tyhjyyttä