• Vapaaehtoinen maanpuolustus

”Suomen puolustusratkaisu saatu hyvin esille”

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan mukaan EU:n asedirektiivistä liikkuu julkisuudessa paljon virheellistä tietoa.

Paavo Airo

Neuvottelukunnan mukaan maanpuolustuksen tarpeet ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytysten turvaaminen ovat olleet Suomen asedirektiivineuvottelujen lähtökohtana heti neuvottelujen alkamisesta lähtien.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta otti tänään
kantaa EU:ssa viime vuoden lopulta asti vireillä olleeseen
asedirektiivikäsittelyyn. Neuvottelukunnan kannanoton mukaan asedirektiivin
käsittelystä on liikkunut julkisuudessa paljon virheellistä tietoa.

– Neuvotteluista ja Suomen kannasta on liikkunut
julkisuudessa paljon virheellistä tietoa, joka on osin siirtänyt huomiota
toisarvoisiin asioihin. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta korostaa
sitä, että neuvottelut asedirektiivistä ovat vielä kesken, kannanotossa
todetaan.

Neuvottelukunnan mukaan maanpuolustuksen tarpeet ja
vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytysten turvaaminen ovat olleet
Suomen asedirektiivineuvottelujen lähtökohtana heti neuvottelujen alkamisesta
lähtien.

Suomi asetti asedirektiivineuvotteluissa ensisijaiseksi
tavoitteeksi reserviläistoiminnan jatkumisen turvaamisen ja lisäksi on
pyritty siihen, että vaikutukset aseharrastuksen lajeihin eivät muodostuisi
kohtuuttomiksi.

– Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan näkemyksen
mukaan näissä tavoitteissa on vaikeissa neuvotteluissa onnistuttu hyvin.

 

Suomi hyvin esille

Neuvottelukunnan mukaan Suomen muista jäsenmaista poikkeava
puolustusratkaisu on saatu tuotua hyvin esille, jonka lisäksi Suomi on saanut
tukea muilta jäsenmailta. Kannanotossaan neuvottelukunta painottaa
kiinnittämään huomiota erityisesti laittomien asemarkkinoiden ehkäisyyn sekä
estämään laillista ja luvanvaraista vapaaehtoista maanpuolustusta sekä
reserviläistoimintaa heikentävien säädösten kirjaamisen direktiivin sisältöön.

– Eurooppa Neuvoston kesäkuussa hyväksytyssä yhteisessä
kannassa kielletään tietyt asetyypit. On kuitenkin huomattava, että tämän yhteisen
kannan mukaan myös kielletyiksi tuleviin aseiden kokoonpanoon ja lippaisiin
voisi saada luvan tietyissä tilanteissa, kuten maanpuolustustarkoituksessa sekä
koulutuksellisissa ja historiallisissa tarkoituksissa. Neuvotteluasiakirja on
luonnollisesti kompromissi, jossa on saatu sovitettua yhteen hyvinkin paljon
eriäviä näkemyksiä, kannanotossa todetaan.

Valtioneuvoston asettaman neuvottelukunnan tehtävänä on
ohjata ja valvoa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaa sekä ohjata ja
vahvistaa vapaaehtoista maanpuolustusta.