• Puolustusvoimat

Suomi jatkaa aktiivista kansainvälistä harjoittelua vuonna 2023

Suomen kansainvälisessä harjoittelussa korostuu yhteistyö Naton, Ruotsin, Norjan, Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian kanssa.

Tuomas Kaarkoski

Suomen Leopard-panssarivaunuja Arrow 22 -harjoituksessa. Arrow järjestetään myös vuonna 2023, tällä kertaa Etelä-Suomessa.

Suomi kehittää tulevina vuosina kansainvälistä yhteistyötään erityisesti Naton, Ruotsin ja Norjan sekä Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian kanssa. Puolustusministeriö päätti torstaina vuoden 2023 osallistumisesta kansainväliseen harjoitusyhteistyöhön.

– Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen harjoitusyhteistyöhön. Se vastaa osaltaan heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen, vahvistaa Suomen puolustusta ja parantaa Suomen valmiuksia Natoon liittymiseksi. Aktiivinen harjoitusyhteistyö edistää myös yhteistoimintakykyä keskeisten kumppanimaiden kanssa sekä vahvistaa alueellista turvallisuutta, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoo ministeriön tiedotteessa.

Monet vuoden 2023 kansainvälisistä harjoituksista ovat samanlaisia kuin aiempinakin vuosina. Huomionarvoista on, että esimerkiksi helmikuun Pohjois-Suomessa järjestettävä paikallispuolustusharjoitus on merkitty kansainvälisten harjoitusten listalle.

Paikallispuolustusharjoituksiin osallistuu perinteisesti runsaasti reserviläisiä etenkin paikallisjoukoista, ja niissä kehitetään joukkojen valmiutta toimia taistelu- ja suojaustehtävissä sekä harjoitellaan viranomaisyhteistyötä. Syyskuussa 2022 paikallispuolustusharjoituksia järjestettiin kuusi eri puolilla Suomea.

Usein Lounais-Suomessa, Niinisalossa järjestetty mekanisoitujen joukkojen Arrow-harjoitus puolestaan on merkitty järjestettäväksi toukokuussa Etelä-Suomessa. Arrow:ssa on nähty viime vuosina muiden muassa Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian panssaroitua kalustoa.