• Puolustusvoimat

Täydennyskurssit tarjoavat johtajaoppia aikuisiällä

Ensimmäinen Aliupseerista upseeriksi -täydennyskurssi alkoi vuonna 2003. Osa kurssilaisista yleni itsenäisyyspäivänä jo reservin kapteeniksi.

Ensimmäinen täydennyskurssi alkoi loppuvuodesta 2003. Artikkelissa haastateltu Mika Kuutti on kuvassa baretti päässä.

Loppuvuodesta 2003 Haminassa pyöri muitakin kuin tuoreen RUK-kurssi 223:n varusmiehiä.  Tuolloin Puolustusvoimat pilotoi ohjelmaa, johon osallistui 21 aliupseerin koulutuksen saanutta suomalaista. Heistä 19 oli miehiä ja kaksi naisia. Virallisesti tuo ryhmä kulkee nykyään nimellä TK 1/224 eli ensimmäinen täydennyskurssi, jossa aliupseereita koulutettiin upseereiksi.

Yksi näistä kurssilaisista oli Mika Kuutti, joka kotiutui 1989 Merivoimista miina-aliupseerina. Kuutin SA-tehtävä Muuttui upseeritason tehtäväksi 1990-luvun puolivälin jälkeen, ja hänen SA-esimiehensä kysyi, olisiko hänellä kiinnostusta täydennyskoulutukseen.

– Asia oli silloin valmistelussa ja tietysti se kiinnosti. Kurssin myötä kun pääsisi käsiksi entistä vastuullisempiin tehtäviin, Kuutti sanoo.

Kurssilaisten joukko oli jo tuolloin hyvin kirjava. Nuorin ryhmästä oli 26-vuotias ja vanhin 49-vuotias. Mukana oli eri alojen osaajia aina yliopistoprofessoriin saakka. Kuutti oli itse tuolloin 35-vuotias. Hän pohtii iän vaikuttaneen ehkä jopa positiivisessa mielessä, koska Kuutti koki pystyneensä ammentaneen paljon lisäosaamista esimerkiksi kurssilla käydystä syväjohtamisesta.

– Se oli ehkä hienointa, kun pääsi tekemisiin niin erilaisten ihmisten kanssa. Jälkeenpäin mietittynä ainakin itselleni oli erinomainen ratkaisu, että kävin RUK:n vasta aikuisiällä. Sitä pystyi hyvin peilaamaan siviilielämään ja se toi asioihin ihan eri tavalla leveyttä, Kuutti pohtii.

Kuutti ja moni muu kurssilainen on ollut sittemmin hyvinkin aktiivinen reserviläinen. Tästä osoituksena kaikkiaan kuusi kurssilla ollutta ylennettiin itsenäisyyspäivänä 2020 reservin kapteeniksi tai kapteeniluutnantiksi.

– Olen tästä tietysti hurjan iloinen sekä kurssikaverieni että omasta puolesta. Kun seisoin reserviin päässeenä Upinniemen parkkipaikalla 1998 ja joku olisi sanonut, että 2020 tepastelen samassa varuskunnassa kapteeniluutnanttina, niin olisin nauranut asialle ja pitänyt sitä hyvin epätodennäköisenä, Kuutti pohtii.

 

Erillisellä hakemuksella

Puolustusvoimat järjestää täydennyskursseja yhä säännöllisesti. Lisäksi miehistöön kuuluvan on mahdollista kouluttautua aliupseeriksi. Kursseille tulee hakea erillisellä hakemuksella, joka tulee lähettää kurssia edeltävän vuoden syyskuussa Puolustusvoimien aluetoimistolle. Itse valinnat tekee Maavoimien esikunta.

Miehistöstä aliupseeriksi koulutettavien opintoihin sisältyy lähiopetusta ja harjoituksia noin 15–30 päivää, aliupseereista upseereiksi koulutettavilla 40 päivää. Kumpaankin kurssiin kuuluu lisäksi etäopintoja.

Reservin aliupseereita koulutetaan reservin upseereiksi vuosina 2021 ja 2023 ja miehistöä reservin aliupseereiksi puolestaan seuraavan kerran 2022.

 

Täydennyskurssin vaatimukset

Kursseille pääsyyn vaaditaan:

Vähintään 2 300 metrin tulos 12 minuutin juoksutestissä

Suunniteltu tai voimassa oleva sijoitus reservin tehtävään, johon hakija on kouluttautumassa

Sitoutumista ja maanpuolustustahtoa.

Eduksi katsotaan:

Johtajakoulutus ja muu erityisosaaminen

Kokemus rauhanturvatehtävistä

Aiempi osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan.

TK 1/224:n ylennykset

itsenäisyyspäivänä

Kapteeniksi:  Mari Kankaanpää, Juha Parkkonen, Matti Seppälä, Juha Suvisaari ja Mikko Turunen

Kapteeniluutnantiksi: Mika Kuutti