• Visailut

Turpotietäjää etsitään lukioissa – testaa kymmenellä kysymyksellä, pärjäisitkö kilpailussa

Turpotietäjä on valtakunnallinen lukiolaisille tarkoitettu turvallisuuspolitiikan ja kokonaisturvallisuuden tietoja mittaava tietokilpailu.

Artikkelin lopussa on kymmenen monivalintakysymyksen visa, jossa on Turpotietäjän alkukillpailun kysymyksiä. Niiden lisäksi kilpailuun kuului myös käsitteiden määrittelyä sekä lyhyt ja pitkä essee.

Lokakuun alussa lukioissa ympäri maan pähkäiltiin turvallisuuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Mitä tarkoittikaan kyberturvallisuus, ja millaisia mahdollisuuksia sekä haasteita suomalaisen asevelvollisuusjärjestelmän tulevaisuuteen liittyy. Muun muassa näitä aiheita pohdittiin toista kertaa järjestettävässä lukiolaisten turvallisuuspoliittista tietämystä mittaavassa Turpotietäjä-kilpailussa.

Turpotietäjä pyrkii vahvistamaan nuorten maanpuolustustahtoa sekä lisäämään tietämystä kokonaisturvallisuudesta. Kilpailun järjestäjinä toimivat Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto, Kadettikunta ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry. Turpotietäjän alkukilpailuun ilmoittautui lähes 350 opiskelijaa 44 lukiosta. Maantieteellinen edustus oli kattava, sillä osallistujia oli kaikkiaan 15 reserviläispiiristä.

Kilpailu on edellisvuoden tapaan kaksivaiheinen. Alueellisten raatien arvioitua koevastaukset kahdeksan parhaiten menestynyttä opiskelijaa valitaan valtakunnalliseen loppukilpailuun, joka järjestetään Helsingissä talvisodan alkamisen muistopäivänä 30.11. Loppukilpailuun sisältyy kirjallisen kokeen lisäksi myös suullinen osuus. Finaalin kolme parasta palkitaan stipendein. Voittaja saa 1 000 euroa, toiseksi sijoittuva 500 euroa ja kolmas 250 euroa.

Turpotietäjän kysymykset perustuvat lukion yhteiskuntaopin kurssiin YH3, mutta myös muiden yhteiskuntaopin ja historian kurssien hallinnasta voi olla apua kysymyksiin vastaamisessa. Turvallisuuspolitiikkaan perehtymisessä kilpailijoita on lisäksi avittanut Kadettikunnan hallinnoima Turvallisuuspolitiikan tietopankki. Turpotietäjä toteutetaan myös ylioppilaskirjoituksissa käytettävällä sähköisellä Abitti-koealustalla.

Tuoreessa valtioneuvoston puolustusselonteossa perätään nuorten maanpuolustustietoisuuden lisäämistä, ja Turpotietäjä on osa reserviläisjärjestöjen vastausta tähän tarpeeseen. Turpotietäjä on kuitenkin vain yksi osa kokonaisuutta, ja reserviläisjärjestöt toivovatkin, että samalla, kun kutsuntoja kehitetään, koulujärjestelmän kautta tarjotaan koko ikäluokalle tarvittavat maanpuolustukseen liittyvät tiedot. 

Alkukilpailun kokeeseen sisältyi monivalintakysymyksiä, käsitteiden määrittelyä, sekä lyhyt ja pitkä essee. Alla olevasta kymmenen kysymyksen visasta voit kokeilla, osaisitko sinä vastata kokeen monivalintakysymyksiin oikein.

Loading…