• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Työryhmä selvittää vapaaehtoisen maanpuolustuksen tavoitteita – MPK:n roolia ja lainsäädäntöä tarkastellaan

Työryhmässä on edustus puolustusministeriön lisäksi Puolustusvoimista, Rajavartiolaitoksesta sekä keskeisimmistä vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyvistä järjestöistä.

MPK Pohjois-Suomi

Selvityksessä käsitellään muun muassa Maanpuolustuskoulutus MPK:n roolia paikallisjoukkojen kouluttajana. Kuva MPK:n Hiukka-harjoituksesta kesältä 2023.

Puolustusministeriö on asettanut poikkihallinnollisen työryhmän valmistelemaan esitystä vapaaehtoisen maanpuolustuksen tavoitteista. Selvityksessä käsitellään Maanpuolustuskoulutus MPK:n roolia paikallisjoukkojen kouluttajana, paikallisjoukkojen koulutus- ja muodostamismallia, kokonaisturvallisuuden koulutusvastuukysymyksiä sekä Naton vaikutusta vapaaehtoiseen maanpuolustukseen.

Työssä arvioidaan myös mahdollisia kehittämistarpeita vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyvään lainsäädäntöön.

Selvityksen tulokset sisällytetään valtioneuvoston puolustusselontekoon, joka on valmisteilla. Tarvittaviin toiminnallisiin ja lainsäädännöllisiin uudistuksiin valmistaudutaan vuodesta 2025 alkaen.

Työryhmässä on edustus puolustusministeriön lisäksi Puolustusvoimista, Rajavartiolaitoksesta sekä keskeisimmistä vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyvistä järjestöistä.

Työ toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä selvitetään virkamiesvalmisteluna vapaaehtoisen maanpuolustuksen muutos- ja uudistustarpeet Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen näkökulmista. Toisessa vaiheessa työhön kutsutaan mukaan keskeiset vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöt.

Työryhmän toimintakausi on 1.1.–30.9.2024. Työryhmä voi myös erikseen kutsua kuultavaksi asiantuntijoita ja hankkia tarvittavia selvityksiä.