• Puolustusvoimat

Työryhmä suunnittelee kutsuntojen laajentamista koko ikäluokalle

Työ on jatkoa selvitykselle, jonka myötä parlamentaarinen komitea esitti kutsuntajärjestelmän ulottamista koko ikäluokkaan.

Tuomas Kaarkoski

– Hienoa, että olemme saaneet eri hallinnonalojen osaajat mukaan tähän tärkeään, mutta myös haastavaan työhön, työryhmän puheenjohtaja Sami Nurmi sanoo puolustusministeriön tiedotteessa. Arkistokuva.

Puolustusministeriön asettama työryhmä suunnittelee kutsuntojen laajentamista koko ikäluokalle. Ministeriön tiedotteen mukaan työryhmä selvittää kutsuntojen kehittämisen vaikutukset viranomaisten vastuisiin ja toimintaan kutsuntaprosessissa sekä mahdollisten uudistusten aikataulua. Samalla työryhmä selvittää, mitä muutoksia lainsäädäntöön tarvittaisiin.

Työryhmään kuuluu edustajia puolustusministeriön lisäksi Pääesikunnasta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetushallituksesta, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä.

– Koko ikäluokkaa, sekä naisia että miehiä, koskeville kutsunnoille on olemassa Suomessa laaja tuki. Työryhmämme työ tulee antamaan perusteita poliittiselle päätöksenteolle asevelvollisuuden kehittämiseksi parlamentaarisen komitean viitoittamaan suuntaan. Hienoa, että olemme saaneet eri hallinnonalojen osaajat mukaan tähän tärkeään, mutta myös haastavaan työhön, työryhmän puheenjohtaja Sami Nurmi sanoo puolustusministeriön tiedotteessa.

Nurmi työskentelee kansallisen puolustuksen yksikön johtajana puolustusministeriössä.

Työ on jatkoa loppuvuodesta 2021 valmistuneelle parlamentaarisen komitean selvitykselle, jossa tarkasteltiin yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Asevelvollisuuskomitean selvitystyön reunaehdoiksi annettiin, että kehittämisen tulee tuottaa sotilaalliselle maanpuolustukselle operatiivista lisäarvoa sekä tukea maanpuolustustahdon ja kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistamista. 

Komitea päätyi tuolloin esittämään kutsuntajärjestelmän ulottamista koko ikäluokkaan.

Lue seuraavaksi

  • Puolustusvoimat

Asevelvollisuuskomitea esittää kutsuntoja myös naisille

Myös nykyistä reservin ikärajaa on syytä tarkastella, komitean raportti esittää.