• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Yhä useampi tuntee maanpuolustusjärjestöjä

Kasvuprosenteista huolimatta monella järjestöllä riittää yhä töitä tunnettavuuden kanssa.

Tuomas Kaarkoski

Taloustutkimuksen tekemän kyselyn mukaan Reserviläisliiton tuntee suomalaista 77 prosenttia ja Suomen Reserviupseeriliiton vastaavasti 72 prosenttia

Tuoreen tutkimuksen mukaan maanpuolustusjärjestön tunnettavuus on parantunut. Taloustutkimuksen tekemän kyselyn mukaan esimerkiksi Reserviläisliiton tuntee suomalaista 77 prosenttia ja Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) vastaavasti 72 prosenttia. Viime vuonna tehdyssä kyselyssä vastaavat lukemat olivat 66 ja 61 prosenttia.

Tunnettavuus on saatu yhdistämällä sekä niin sanotut autettu että spontaani tunnettavuus. Autetussa kyselyssä tutkimukseen osallistuneille näytettiin maanpuolustukseen liittyviä yhdistyksiä ja järjestöjä. Tämän jälkeen kysyttiin, mitä näistä organisaatioista tunsi ennestään tai tiesi vähintään nimeltä. Korkein tunnettavuus autetussa kategoriassa oli Suomen Rauhanturvaajaliitolla (67%) ennen Reserviläisliittoa (64%) ja Suomen Reserviupseeriliittoa (64%). Autettuna MPK:n tunsi 19 prosenttia suomalaisista.

 

Työtä riittää

Sen sijaan maanpuolustuskentällä riittää töitä spontaanin tunnettavuuden parantamisessa, jossa vastaajaa pyydetään ilman apua nimeämään maanpuolustukseen liittyviä yhdistyksiä tai järjestöjä nimeltä. Eniten ehdotetuin oli yllättäen  armeija/Puolustusvoimat, jonka nimesi 15 prosenttia. Seuraavana olivat Reserviläisliitto (13%) ja veteraanijärjestöt (12%). RUL:n osasi nimetä yhdeksän prosenttia ja MPK:n kolme prosenttia vastaajista.

24.3.–31.3.2020 välisenä aikana tehdyssä tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 1 004 iältään 15–79 -vuotiasta suomalaista ja data painotettiin vastaamaan vastaavan ikäistä Suomen väestöä. Tutkimuksen virhemarginaali koko otoksen osalta on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa mutta yksittäisissä vastaajaryhmissä tätä suurempi.