• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Yleinen asevelvollisuus suurin valtti

Nuoret kaupunkilaiset useammin sotilaallisen yhteistyön kannalla.

Puolustusvoimat

Viime vuoteen verrattuna yhä useampi painottaa reserviläisten suurta määrää ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön merkitystä.

Hieman yli 60 prosenttia suomalaisista pitää
yleistä asevelvollisuutta Suomen maanpuolustuksen tärkeimpänä yksittäisenä
vahvuutena. Tämä käy ilmi Reserviläisliiton teetättämästä kyselystä, jossa
tiedusteltiin suomalaisten käsityksiä maanpuolustuksesta.
Toiseksi tärkeimmäksi vahvuudeksi koettiin sotilaallinen yhteistyö muiden
valtioiden kanssa, jonka kannatus oli 37 prosenttia. Maanpuolustustahdon
merkityksen maanpuolustuksen kannalta koki tärkeäksi kolmannes suomalaisista.
Pudotusta viime vuoden kyselystä on 11 prosenttia.
Viime vuoteen verrattuna yhä useampi painottaa reserviläisten suurta määrää ja
vapaaehtoisen maanpuolustustyön merkitystä.

– On kiinnostavaa huomata, että yleinen
asevelvollisuus nähdään vahvuudeksi mutta toisaalta reserviläisten suurta
määrää ja erittäin laajaa vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ei niinkään
sellaiseksi koeta. Uskon tämän kertovan eniten siitä, ettei puolustusjärjestelmäämme
eikä varsinkaan siihen liittyvää vapaaehtoistoimintaa ja -koulutusta kunnolla
tunneta, vaikka tutkimuksen valossa olemme menossa oikeaan suuntaan”, toteaa
Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg.

Nuoret kaupunkilaiset ovat useammin
sotilaallisen yhteistyön kannalla. Keskimääräistä useamman varttuneen ja
maaseutumaisissa kunnissa asuvan kansalaisen mielestä yleinen asevelvollisuus
muodostaa keskeisen puolustuksemme tukijalan. Vaikka moni nuorempikin on tätä
mieltä, heistä useampi kuitenkin korostaa muiden valtioiden kanssa tehtävän
yhteistyön merkitystä.

Kantar TNS:n kyselyyn osallistui yli 1000
suomalaista.